×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اعضای هیئت علمی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع)


 

گروه ارتوپدی گروه بیهوشی
گروه رادیوتراپی - انکولوژی
بیماری های چشم گروه پاتولوژی 
گروه رادیولوژی
گروه بیماری های داخلی گروه پزشکی هسته ای
گروه روانپزشکی
گروه بیماری های زنان و زایمان
گروه جراحی عمومی
گروه طب اورژانس
گروه بیماری های عفونی گروه جراحی فک و صورت گروه طب فیزیکی و توانبخشی
گروه بیماری های قلب و عروق گروه جراحی قلب و عروق 
گروه طب ورزش
گروه بیماری های کودکان گروه جراحی مغز و اعصاب گروه رادیولوژی گروه گوارش و کبد
گروه بیماری های مغز و اعصاب
گروه داروسازی گروه مراقبت های ویژه
تنظیمات قالب