جلسه های سال 1402


> 13 اسفند ماه 1402 - سیصد و نود و یکمین جلسه شورای پژوهشی (حضوری)

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر سپیده پای‌بست با عنوان «بررسی فراوانی هایپوگاماگلوبولینمی ثانویه و عوارض عفونی در مصرف طولانی مدت Anti-CD20 در بیماران مولتیپل اسکلروزیس از سال 1398-1402 در کلینیک MS بیمارستان امام حسین(ع)و سینا» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله PubMed تصویب شد.

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر الهام معماری با عنوان «بررسی تاثیر پروتکل ERAS با بلوک شاخه های ماگزیلاری و ماندیبولار عصب تری ژمینال تحت گاید سونوگرافی بر میزان مصرف آنالژزیک پیرامون جراحی ارتوگناتیک» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله PubMed تصویب شد.

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر علیرضا عبادی با عنوان «بررسی اثر لیزر درمانی قرمز و مادون قرمز بر بهبود زخم پای دیابتی» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله PubMed تصویب شد.

⇐ مهمانان: دکتر بهنام صفرپور لیما، دکتر محمود دهقان قربی، دکتر مینو حیدری


> 12 اسفند ماه 1402 - سیصد و نودمین جلسه شورای پژوهشی (حضوری)

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر حسن رضا محمدی با عنوان «بررسی تغییرات ساژیتال بالانس بعد از جراحی دکمپرسیو تنگی کانال بدون فیوژن در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه جراحی مغز و اعصاب بیمارستان امام حسین» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله PubMed تصویب شد.
 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر محمدمهدی سرزعیم با عنوان «بررسی مقایسه ای کارایی جراحی Total knee arthroplasty به روش Kinematic alignment در بیماران Severe و Mild ، Varus deformity» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله PubMed تصویب شد.

 •  طرح تحقیقاتی آقای دکتر حسین محمدربیع با عنوان «بررسی علل و نتایج پیوند قرنیه در بیمارستان امام حسین(ع) و طرفه طی 10 سال اخیر» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله PubMed تصویب شد.

⇐ مهمانان: دکتر سعید هاشمی نظری، دکتر فرزادعموزاده، دکتر مجتبی باروت کوب، دکتر محسن کوشا


> 28 بهمن ماه 1402 - سیصد و هشتاد و نهمین جلسه شورای پژوهشی (حضوری)

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر منصور شهریاری با عنوان« بررسی شیوع، علل، اثربخشی و میزان ریسک جراحیIntraocular lens exchange در دو مرکز درمانی طرفه و امام حسین (ع):یک مطالعه ی توصیفی گذشته نگر» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله PubMed تصویب شد.

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر مجتبی باروت‌کوب با عنوان « بررسی ارزش تشخیص نسبتRDW به HDL در ترومبوز ورید عمقی پس از جراحی ارتوپدی» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله PubMed تصویب شد.

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر رکسانا صادقی با عنوان«بررسی گزارش موردی مردی جوان با میوکاردیت ائوزینوفیلیک برق آسا حاد: تظاهرات نادر ادغام ژن PDGFRA» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (Scopus) تصویب شد.

⇐ مهمانان: دکتر سعید هاشمی نظری، دکتر نرگس کرابی، دکتر حسن براتی


> 14 بهمن ماه 1402 - سیصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای پژوهشی (حضوری)

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر امیربهنام خوارزمی با عنوان« بررسی ارتباط شیوع آنتی بادی ضدهسته ای(ANA) مثبت با ترومبوآمبولی وریدی Unprovoked» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله PubMed تصویب شد.


> 30 دی ماه 1402 - سیصد و هشتاد و هفتمین جلسه شورای پژوهشی (حضوری)

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر نادر نصیری با عنوان « مقایسه نتایج دبریدمان لایه اپیتلیال به روش مکانیکال و استفاده از تتراکایین در اعمال جراحی فوتورفرکتیو کراتکتومی» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله PubMed تصویب شد.

  طرح تحقیقاتی آقای دکتر مجتبی باروت کوب با عنوان « ارزیابی ایمنی و اثربخشی ژل هیالورونیک اسید اینووفیل(30 mg/3ml) در بهبود علائم بیماران مبتلا به استئوآتریت متوسط تا شدید زانو» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله PubMed تصویب شد.

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر فاطمه امیدی با عنوان « بررسی از روش One-Minute Preceptor در آموزش تفسیر عکس قفسه سینه به دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1402» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله PubMed تصویب شد.

 • مقاله آقای دکتر مصطفی علوی مقدم با عنوان: Best Evidence Topic report: does blood group type O decrease the risk of severe COVID-19 infection?» به عنوان گزارش نهایی طرح تحقیقاتی« بررسی فاکتورهای خطر در بیماران مبتلا به کوید-19 که در واحد مراقبت های ویژه بستری شده اند» (کدپژوهان: 24056) تصویب شد.

⇐ مهمانان: دکتر سعید هاشمی نظری


> 23 دی ماه 1402 - سیصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای پژوهشی (حضوری)

 • مقاله خانم دکتر نوشین افشارمقدم با عنوان: Clinico-cytopathological subcategorization in thyroid  nodules of atypia of undetermined significance/ follicular lesion of undetermined significance using the TIRADS and Bethesda classifications» به عنوان گزارش نهایی طرح تحقیقاتی« طبقه بندی بالینی - سیتوپاتولوژیک در ندول های تیروئید آتیپی با اهمیت نامشخص (AUS) / ضایعه فولیکولی با اهمیت نامشخص (FLUS) با استفاده از طبقه بندی TIRADS و Bethesda» (کدپژوهان: 43005844) تصویب شد.

 • مقاله آقای دکتر مصطفی علوی مقدم با عنوان: Best Evidence Topic report: does blood group type O decrease the risk of severe COVID-19 infection?>>» به عنوان گزارش نهایی طرح تحقیقاتی« بررسی فاکتورهای خطر در بیماران مبتلا به کوید-19 که در واحد مراقبت های ویژه بستری شده اند» (کدپژوهان: 24056) تصویب شد.

 • مقاله خانم دکتر نوشین افشارمقدم با عنوان: Clinico-cytopathological subcategorization in thyroid  nodules of atypia of undetermined significance/ follicular lesion of undetermined significance using the TIRADS and Bethesda classifications» به عنوان گزارش نهایی طرح تحقیقاتی« طبقه بندی بالینی - سیتوپاتولوژیک در ندول های تیروئید آتیپی با اهمیت نامشخص (AUS) / ضایعه فولیکولی با اهمیت نامشخص (FLUS) با استفاده از طبقه بندی TIRADS و Bethesda» (کدپژوهان: 43005844) تصویب شد.

⇐ مهمانان: محسن کوشا، دکتر امیرحسین مقتدر مژدهی


> 16 دی ماه 1402 - سیصد و هشتاد و پنجمین جلسه شورای پژوهشی (حضوری)

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر سهیلا صادقی با عنوان «بررسی  ارتباط کمبود سطح سرمی ویتامین D و یافته های اکوکاردیوگرافی speckle tracking دوبعدی» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله PubMed تصویب شد.

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر فاطمه امیدی با عنوان « بررسی تاثیر داروهای ضد انعقاد خوراکی در ترومبوآمبولی وریدی مربوط به سرطان: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله PubMed تصویب شد.

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر مینو حیدری الماسی با عنوان « مقایسه  اثر بخشی لیزر کم توان و اولتراسوند با فرکانس پایین در بیماران مبتلا به پلی نوروپاتی دیابتی» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله PubMed تصویب شد.

   


> 2 دی ماه 1402 - سیصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای پژوهشی (حضوری)

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر فاطمه امیدی با عنوان «مقایسه واکسن های آنفلوانزا با دوز بالا و دوز استاندارد در پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی: یک مطالعه متاآنالیز» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله PubMed تصویب شد.

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر پریسا دلکش با عنوان «مقایسه اثر ملاتونین و دولوکستین در درمان علائم استئوآرتریت زانو» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله PubMed تصویب شد.

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر طاهره صباغیان با عنوان «استفاده از داروی استئوپروز برای پیشگیری از شکستگی مهره در بیماری مزمن کلیه: مرور سیستماتیک و متاآنالیز» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله PubMed تصویب شد.

 •  مقاله آقای دکتر حمیدرضا خیاط کاشانی با عنوان: <<Predictive Value of Blood Markers in Nonfunctional Pituitary Adenomas using Artificial Neural Network» به عنوان گزارش نهایی طرح تحقیقاتی« تعیین ارزش پیش بینی کننده مارکرهای خونی و پاتولوژیک در عاقبت بالینی و رادیولوژیک آدنومهای غیر عملکردی» (کدپژوهان: 31163) تصویب شد.

   

⇐ مهمانان: دکتر امیرحسین مقتدر مژدهی، دکتر امیر حیدری، دکتر رویا وزیری حرمی، دکتر آزاده احمدی کومله


> 29 آذر ماه 1402 - سیصد و هشتاد و سومین جلسه شورای اجرایی (حضوری)

 • دراین جلسه ابتدا گزارشی از عملکر دفتر در سال 1402 ارائه شد و سپس درباره مشکلات و چالش های دفتر بحث و تصمیم گیری شد.

  • الزامی بودن استفاده از افیلیشن واحد و ذکر نام واحد در قسمت Acknowledgment مقاله و دریافت تعهد از مجری اصلی در خصوص آن
  • یادآوری دوره ای ذکر افیلیشن واحد و نام واحد در Acknowledgment به مجریان طرح ها
  • ارسال نامه به معاونت پژوهشی درخصوص درخواست حضور مشاوره آماری در دفتر
  • نظرسنجی آنلاین از اساتید و پژوهشگران در خصوص زمان برگزاری کارگاه ها و عناوین آن ها
  • جلسه ی شورای پژوهشی روزهای شنبه برگزار شود ولی بر اساس شرایط افراد ارائه دهنده طرح تغییر کند
  • فرایند ثبت پایان نامه در دفترچه معرفی دستیاران قرار گیرد

> 18 آذر ماه 1402 - سیصد و هشتاد و دومین جلسه شورای پژوهشی (حضوری)

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر منصور شهریاری با عنوان «تعیین نوع و الگوی آسیب، روش درمان و پیامد آسیب های چشمی ناشی از گلوله در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع) طی سال های 1401-1390 و پیشنهاد ایجاد رجیستری مرتبط» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله PubMed تصویب شد.

 • اجرای طرح تحقیقاتی آقای سیدسعید صدر با عنوان «بررسی کیفیت زندگی، رضایت جنسی و سابقه کودک آزاری در تراجنسی های زن و مرد» (کدپژوهان 29282) باتوجه به عدم پیگیری مجری و همکاران طرح، با نظر شورا ملغی گردید.

 • مقاله آقای دکتر سیدپوژیا شجاعی با عنوان: Oral Melatonin for Colistin-induced Nephrotoxicity Reduction in Intensive Care Unit: A Randomized Placebo Controlled Clinical Trial» به عنوان گزارش نهایی طرح تحقیقاتی«بررسی تاثیر ملاتونین خوراکی برسمیت کلیوی کلیستین در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه» (کدپژوهان: 25258) تصویب شد.

⇐ مهمانان: دکتر سعید هاشمی نظری، خانم دکتر الهام معماری


> 11 آذر ماه 1402 - سیصد و هشتاد و یکمین جلسه شورای پژوهشی (حضوری)

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر علیرضا شاکری با عنوان «مقایسه انتشار محلول رنگی در بلوک جدید صفحه شکمی (بلوک ترانسورس ابدومینیس - رکتوس ابدومینیس) با هدایت اولتراسوند در جسد انسان و مقایسه آن با بلوک های صفحه عرضی شکمی و بلوک غلاف رکتوس» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (PubMed) تصویب شد.

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر فاطمه امیدی با عنوان «گزارش یک مورد توده داخل دهلیزی در بیمارمبتلا به CHF» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (Scopus) تصویب شد.

  طرح تحقیقاتی خانم دکتر پریسا دلکش با عنوان « بیماری بهجت به دنبال جراحی چاقی: گزارش موردی» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (Scopus) تصویب شد.

 •  مقاله آقای دکتر داریوش ابطحی با عنوان:The Effect of Inhaled Rosa Damascena (Damask Rose) Aromatherapy on the Severity of Anxiety in Adults following Lower Extremity Orthopedic Surgery» به عنوان گزارش نهایی طرح تحقیقاتی« تاثیر رایحه درمانی استنشاقی با گل سرخ بر اضطراب بزرگسالان پس از جراحی ارتوپدی اندام تحتانی» (کدپژوهان: 33157) تصویب شد.

⇐ مهمانان: دکتر سعید هاشمی نظری، خانم دکتر الهام معماری


> 4 آذر ماه 1402 - سیصد و هشتادمین جلسه شورای پژوهشی (حضوری)

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر سپیده پایبست با عنوان «مقایسه اثربخشی داروی فینگولیمود و دی متیل فومارات در بیماران تازه تشخیص داده شده مالتیپل اسکلروز عود کننده - بهبود یابنده طی 18 ماه» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (PubMed) تصویب شد.

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر فاطمه امیدی با عنوان « بررسی عوارض قلبی-عروقی مصرف آپاداسیتینیب در بیماران روماتوئید آرتریت: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله PubMed تصویب شد.

 •  مقاله آقای دکتر منصور شهریاری با عنوان Impact of coronary artery bypass grafting surgery on the chorioretinal biomicroscopic characteristics>>» به عنوان گزارش نهایی طرح تحقیقاتی«بررسی تغییرات ضخامت شبکیه، کوروئید و nerve fiber layer و شدت رتینوپاتی دیابتی بدنبال جراحی عروق کرونر (CABG)» (کدپژوهان: 31383) تصویب شد.

 •  طرح تحقیقاتی خانم دکتر ملیحه عرب با عنوان « پرفوراسیون مثانه به عنوان عارضه تخلیه آبسه توبواوارین : گزارش موردی و مرور متون علمی» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (Scopus) تصویب شد.

⇐ مهمانان: دکتر سعید هاشمی نظری، دکتر حسن براتی، دکتر طاهره صباغیان


> 20 آبان ماه 1402 - سیصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای پژوهشی (حضوری)

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر فاطمه امیدی با عنوان «بررسی ارتباط بین مصرف توفاسیتینیب با دوزهای 5  و 10 میلی‌گرم با عوارض قلبی-عروقی در بیماران روماتوئید آرتریت: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (PubMed) تصویب شد.

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر سپیده پایبست با عنوان « نقش ویژگی های فردی و هوش هیجانی در تشخیص و اشتراک گذاری اخبار جعلی در شبکه های اجتماعی» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله PubMed یا بالاتر تصویب شد.

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر پریسا دلکش با عنوان «گزارش یک بیمار چالش برانگیز در تشخیص مالتیپل اسکلروز یا سندروم نوروبهجت» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (Scopus) تصویب شد.

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر علیرضا شاکری با عنوان «بی‌حسی نخاعی و بی‌دردی چندوجهی با استفاده از بلوک Erector Spinae Plane و سولفات منیزیم در بیمار مبتلا به اسکلروز سیستمیک و فیبروز ریوی تحت عمل لامینکتومی: گزارش موردی» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (Scopus) تصویب شد.

 

⇐ مهمانان: دکتر مینو حیدری، دکتر پریسا دلکش


> 13 آبان ماه 1402 - سیصد و هفتاد و هشتمین جلسه شورای پژوهشی (حضوری)

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر مینو حیدری الماسی با عنوان «بررسی مارکرهای کاربردی و شاخص های آنالیز بیوالکتریکال امپدانس برای پیشگویی سارکوپنی در بیماران تحت همودیالیز مزمن» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (PubMed) تصویب شد.

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر مجتبی باروت کوب با عنوان « مقایسه نتایج عملکردی عمل جراحی تعویض کامل مفصل ران با اپروچ های جانبی و خلفی جانبی در بیمارستان امام حسین تهران در سال های 1399 و 1400» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (PubMed) تصویب شد.

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر فاطمه امیدی با عنوان « گزارش موردی بیمار مبتلا به DKA  مقاوم به درمان به دلیل آندوکاردیت عفونی» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (Scopus) تصویب شد.

⇐ مهمانان: دکتر سعید هاشمی نظری، دکتر حسن براتی، دکتر طاهره صباغیان


> 8 مهر ماه 1402 - سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پژوهشی (حضوری)

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر سارا سالاریان با عنوان «مقایسه ابعاد فرهنگی ایمنی بیمار در بخش های مختلف آموزشی و درمانی بیمارستان امام حسین (ع) قبل با بعد از اقدامات مدیریتی» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (PubMed) تصویب شد.

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر نادر نصیری با عنوان «بررسی یک روش جراحی جدید برای خارج کردن لنز در بیمارانی که تحت عمل جراحی آب مراورید پیچیده قرار می گیرند» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (PubMed) تصویب شد.

⇐ مهمانان: دکتر سعید هاشمی نظری


> 19 شهریور ماه 1402 - سیصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای پژوهشی (حضوری)

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر سهراب سلیمی با عنوان «بررسی اثرات انفوزیون وریدی تجویز همزمان کتامین - پروپوفول در برابر پروپوفول به تنهایی جهت القاء و نگهداری بیهوشی در بیماران تحت جراحی تومورهای سوپرانتوریال» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (PubMed) تصویب شد.

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر علیرضا شاکری با عنوان "بلوک صفحه ارکتور اسپاینی به عنوان یک تکنیک بیهوشی برای تراکوتومی اورژانس: گزارش موردی" بررسی و مشروط به ارائه مقاله (SCOPUS) تصویب شد.

⇐ مهمانان: دکتر سعید هاشمی نظری، خلیل کملاخ


> 28 مرداد ماه 1402 - سیصد و هفتاد و پنجمین جلسه شورای پژوهشی (حضوری)

 

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر علیرضا منافی راثی با عنوان «ارزیابی پایش حین عمل عصب سیاتیک با حرکت فعالانه انگشت پا در بیماران مبتلا به دررفتگی مادرزادی لگن درجه کروو 3 و 4 تحت درمان با جراحی تعویض کامل مفصل ران با بی حسی اپیدورال» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (PubMed) تصویب شد.

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر شقایق کامیان با عنوان «بررسی قدرت پیش‌آگهی  miRNA در پیش بینی کاردیوتوکسیسیته ناشی از کموتراپی در بیماران مبتلا به کانسر پستان» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (PubMed) تصویب شد.

 • مقاله آقای دکتر مصطفی علوی مقدم با عنوان: Ottawa Risk Scale in Predicting the Outcome of Chorionic Obstructive Pulmonary Disease Exacerbation in Emergency Department; a Diagnostic Accuracy Study به عنوان گزارش نهایی طرح تحقیقاتی ایشان با عنوان « ارزیابی روایی نمره بالینی اتاوا در پیش بینی بروز عوارض کوتاه مدت در بیماران انسداد مزمن ریوی مراجعه کننده به بخش اورژانس» (کدپژوهان: 43005472) تصویب شد.

⇐ مهمانان: دکتر سعید هاشمی نظری، سیدامیر شیخ الاسلامی


> 31 تیر ماه 1402 - سیصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای پژوهشی (حضوری)

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر منصور شهریاری با عنوان « بررسی اثربخشی و ایمنی تزریق آمفوتریسین رتروبولبار در بیماران موکورمایکوز مرتبط با عفونت کووید-19:یک کارآزمایی کنترل شده ی بالینی آینده نگر» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (PubMed) تصویب شد.

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر طاهره صباغیان با عنوان « بررسی و مقایسه ی شاخص‌های بالینی ، سونوگرافی ریه و بیوایمپدانس در تعیین وضعیت حجمی بیماران همودیالیزی مراجعه کننده بیمارستان امام حسین (ع) شهر تهران قبل و بعد از انجام دیالیز» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (PubMed) تصویب شد.

 • مقاله آقای دکتر داریوش ابطحی با عنوان Increasing the Success Rate of First-Year Anesthesia Residents Using Ultrasound for Radial Artery Catheterization Compared to the Palpation Method in Adult Surgical Patients به عنوان گزارش نهایی طرح تحقیقاتی ایشان با عنوان "بررسی کیفیت کاتترگذاری شریان رادیال با هدایت سونوگرافی توسط دستیار بیهوشی" (کد پژوهان: 12924) تصویب شد.

 

⇐ مهمانان: دکتر سارا سالاریان،دکتر مریم یادگاری


> 3 تیرماه 1402 - سیصد و هفتاد و سومین جلسه شورای پژوهشی (حضوری)

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر سید مسعود هاشمی با عنوان « بررسی میزان شانس موفقیت تزریق اینترادیسکال Gellified Ethanol با نمای فلوروسکوپی انتریورپوستریور» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (PubMed) تصویب شد.
 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر حمیدرضا خیاط کاشانی با عنوان « بررسی اثر ضد التهابی و ضد نئوپلاستیک انفوزیون لیدوکایین حین عمل بر بیماران گلیوبلاستوما مغزی» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (PubMed) تصویب شد.

 

⇐ مهمانان: دکتر سیدسعید هاشمی نظری، دکتر محسن کوشا، دکتر سهراب سلیمی


> 20 خردادماه 1402 - سیصد و هفتاد و دومین جلسه شورای پژوهشی (حضوری)

 

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر محمدمهدی سرزعیم با عنوان «   Bi unicondylar knee arthroplasty در مقابل Total knee arthroplasty: کارآزمایی بالینی تصادفی» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (PubMed) تصویب شد.

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر نوشین افشارمقدم با عنوان « طبقه بندی بالینی-سیتوپاتولوژیک در ندول های تیروئید آتیپی با اهمیت نامشخص (AUS) / ضایعه فولیکولی با اهمیت نامشخص (FLUS) با استفاده از طبقه بندی TIRADS و Bethesda» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (PubMed) تصویب شد.

 

⇐ مهمانان: دکتر سیدسعید هاشمی نظری، دکتر فرزاد عموزاده عمرانی، دکتر میربهادر اطهاری، دکتر آذین خردمند.


> 6 خردادماه 1402 - سیصد و هفتاد و یکمین جلسه شورای پژوهشی (حضوری)

 

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر شقایق کامیان با عنوان « تاخیر در شروع درمان و پیامد بقا در سرطان پستان» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (PubMed) تصویب شد.
 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر طاهره صباغیان با عنوان «مقایسه تاثیر داروهای سرترالین، اس سیتالوپرام در درمان افسردگی بیماران همودیالیزی مزمن در بیمارستان امام حسین سال 1399» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (PubMed) تصویب شد.

 

⇐ مهمانان: دکتر سیدسعید هاشمی نظری،دکتر علی یعقوبی‌جویباری، دکتر مجید صمصامی، دکتر آزاده احمدی


> 23 اردیبهشت ماه 1402 - سیصد و هفتادمین جلسه شورای پژوهشی (حضوری)

 

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر هادی اسماعیلی با عنوان « بررسی اثر مصرف لوراتادین بر تعداد سلول های T regulatoryدر افراد سالم، یک مطالعه بالینی کنترل شده تصادفی و متقاطع» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (PubMed) تصویب شد.

 

⇐ مهمانان: دکتر سیدسعید هاشمی نظری


> 26 فروردین ماه 1402 - سیصد و شصت و نهمین جلسه شورای پژوهشی (حضوری)

 

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر مصطفی علوی مقدم با عنوان « ارزیابی روایی نمره بالینی اتاوا در پیش بینی بروز عوارض کوتاه مدت در بیماران انسداد مزمن ریوی مراجعه کننده به بخش اورژانس» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (PubMed) تصویب شد.
 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر ملیحه عرب با عنوان « ارزیابی نقش بارداری در تغییرات عمکرد اجرایی مغز» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل PubMed) تصویب شد.
 • مقاله آقای دکتر داریوش ابطحی با عنوان Effect of Music During General Anesthesia on AnestheticConsumption During Vitrectomy Surgery»» به عنوان گزارش نهایی طرح تحقیقاتی ایشان با عنوان « بررسی تأثیر موسیقی حین بیهوشی عمومی بر میزان مصرف پروپوفول و تغییرات همودینامیک حین جراحی ویترکتومی» (کدپژوهان: 30876) تصویب شد.

 

⇐ مهمانان: دکتر سیدسعید هاشمی نظری،دکتر پروین کاشانی، دکتر سپیده پای‌بست، دکتر شیده آریانا

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب