×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

جلسه های سال 1399


> 12 اسفندماه 1399 - سیصد و سی و هشتمین جلسه شورای پژوهشی (مجازی)

 

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر محمد فرحبخش، با عنوان «اثربخشی و ایمنی کپسول آلیسین- ال سیستئین به عنوان درمان کمکی در بیماران COVID-19: یک کارآزمایی بالینی فاز 2، چند مرکزی، دو سوکور تصادفی کنترل شده با دارونما» بررسی و با پیشنهادات زیر و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر عبدالرضا جوادی با عنوان « بررسی پارامتر های هماتولوژی بیماران  بستری کووید : تحلیل آزمایشگاهی تست سی بی سی در بیماران محتمل و قطعی کووید » بررسی و با پیشنهادات زیر و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر کیانا حسن پور، با عنوان « بررسی تاثیر تامپوناد روغن سلیکونی برخصوصیات لامینا کریبروزا در بیماران مبتلا به جداشدگی  شبکیه در مقایسه با چشم سالم مقابل» بررسی و با پیشنهادات زیر و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 

⇐ مهمانان: سیدمرتضی انتظاری، دکتر علیرضا رمضانی، علیرضا خواجوی


> 28 بهمن ماه 1399 - سیصد و سی و هفتمین جلسه شورای پژوهشی (مجازی)

 

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر ملیحه عرب، با عنوان « بررسی تاثیر کموتراپی نئوادجوانت قبل از جراحی رادیکال در مرحله IB2 to IIB سرطان سرویکس در مقایسه با جراحی به تنهایی» بررسی و با پیشنهادات زیر و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر حسن براتی، با عنوان « بررسی و مقایسه نتایج جراحی ترمیم در رفتگی مفصل آکرومیوکلاویکولار با استفاده از سیستم TightRope به روش های باز و آرتروسکوپیک و hook plate » بررسی و با پیشنهادات زیر و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر حمیدرضا خیاط کاشانی، با عنوان « مقایسه نتایج کرانیوپلاستی 3D با سایرروش‌های کرانیوپلاستی: مطالعه نیمه تجربی» بررسی و با پیشنهادات زیر و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر داریوش ابطحی، با عنوان « بررسی و مقایسه اثر تلاوت قرآن با صدای خنثی برمیزان مصرف داروهای بیهوشی حین عمل در جراحی ویترکتومی » بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) تصویب شد.

 

⇐ مهمانان: علیرضا خواجوی، حاج آقا مرتضی عبدالجباری (مسئول نهاد رهبری دانشگاه)


> 14 بهمن ماه 1399 - سیصد و سی و ششمین جلسه شورای پژوهشی (مجازی)

 

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر خلیل کملاخ، با عنوان « بررسی پیامدهای بالینی وعوارض دو روش عمل جراحی بارویکرد خلفی ترانس فاست دیسککتومی و  رویکرد قدامی ترانس توراسیک  در درمان دیسک های توراسیک » بررسی و با پیشنهادات زیر و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • مقاله خانم دکتر شایسته خلیلی، با عنوان « Comparison of Mortality Rate and Severity of Pulmonary Involvement in Coronavirus Disease-2019 Adults Patients With and Without Type 2 Diabetes: A Cohort Study» به عنوان گزارش نهایی حاصل از طرح تحقیقاتی ایشان با عنوان « مقایسه مشخصات بالینی و ازمایشگاهی و عواقب بیماران دیابتی با افراد غیر دیابتی مبتلا به Covid 19» با کدپژوهان (23345) بررسی شده و مورد تصویب  قرار گرفت.

 • همچنین مقاله آقای دکتر مهران غفاری، با عنوان « Neurological features and outcome in COVID-19: dementia can predict severe disease» به عنوان گزارش نهایی حاصل از طرح تحقیقاتی ایشان با عنوان « بررسی فراوانی تظاهرات نورولوژیک بیماران مبتلا به covid 19 در بیمارستان امام حسین(ع)» با کدپژوهان (23192) بررسی شده و مورد تصویب  قرار گرفت.

 

⇐ مهمانان: علیرضا خواجوی


> 30 دی ماه 1399 - سیصد و سی و پنجمین جلسه شورای پژوهشی (مجازی)

 

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر مهرداد حقیقی، با عنوان « بررسی ارتباط بین اختلال بویایی و چشایی با یافته های آزمایشگاهی و فاکتور های پیش آگهی دهنده کووید 19 در بیماران مبتلا به SARS-CoV-2 بستری در بیمارستان امام حسین» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.
 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر سارا سالاریان، با عنوان « بررسی سطح RDW در بیماران بستری  با عفونت کوید19» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 

⇐ مهمانان: علیرضا خواجوی، امیربهنام خوارزمی


> 16 دی ماه 1399 - سیصد و سی و چهارمین جلسه شورای پژوهشی (مجازی)

 

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر سیدپوژیا شجاعی، با عنوان «بررسی تاثیر ملاتونین خوراکی برسمیت کلیوی کلیستین در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر سیده ندا کاظمی، با عنوان «مقایسه اندکس های خونی مادران باردار مبتلا به کرونای متوسط و شدید بستری در بیمارستان امام حسین (ع)» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • طرح تحقیقاتی (Case Report) خانم دکتر سیده ندا کاظمی، با عنوان « کوریوکارسینوما که به صورت حاملگی خارج رحمی تظاهر پیدا کرد، معرفی بیمار و مرور موارد مشابه » بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

 • در این جلسه مقاله خانم دکتر شایسته خلیلی، با عنوان « Well-controlled vs poorly-controlled diabetes in patients with COVID-19: Are there any differences in outcomes and imaging findings?» به عنوان گزارش نهایی حاصل از طرح تحقیقاتی ایشان با عنوان «مقایسه مشخصات بالینی و ازمایشگاهی و عواقب بیماران دیابتی با افراد غیر دیابتی مبتلا به Covid 19» با کدپژوهان (23345) بررسی شده و مورد تصویب  قرار گرفت.


> 11 آذر ماه 1399 - سیصد و سی و سومین جلسه شورای پژوهشی (مجازی)

 

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر محمود نبوی، با عنوان « بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی آسینتوباکتر باوومانی به کارباپنم و سفالوسپورینهای نسل 3 و 4 با روش E test  در بخش مراقبت ویژه بیمارستان امام حسین در سال 1399» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر مقداد صداقت، با عنوان « بررسی عوارض ریوی بیماری covid 19 در بیماران بستری در بیمارستان امام حسین (ع)» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر ملیحه عرب، با عنوان « تعیین شیوع چاقی، نوع آن و ارتباط آن با خونریزی غیر طبیعی رحمی و ناباروری در مراجعه کنندگان به درمانگاه زنان  بیمارستان امام حسین(ع)» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.


> 29 آبان ماه 1399 - سیصد و سی و دومین جلسه شورای پژوهشی (مجازی)

 

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر مریم سادات حسینی، با عنوان « ارزیابی کمی بیان P16 و Ki67  در گریدهای مختلف نئوپلازی داخل اپیتلیال سرویکس» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر شایسته خلیلی، با عنوان « بررسی اثر کورتیکوستروییدها در پیامد بیماران دیابتی مبتلا به کوید-19  در مقایسه با افراد غیر دیابتی » بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر امیربهنام خوارزمی، با عنوان « بررسی ایمنی و اثر بخشی داروی پرکینرا بر بهبود شرایط بالینی در بیماران بستری مبتلا به کووید-19؛ یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده،چند مرکزی ،دو سوکور،کنترل شده با دارونما» بررسی و با پیشنهادات زیر و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.


> 29 مهر ماه 1399 - سیصد و سی و یکمین جلسه شورای پژوهشی (مجازی)

 

 • دراین جلسه طرح تحقیقاتی خانم دکتر ملیحه عرب، با عنوان « بررسی تغییرات سرولوژیک آنتی بادی های IgG و IgM مرتبط با SARS-COV-2 در زنان باردار» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • طرح تحقیقاتی (Case Report) خانم دکتر سارا سالاریان، با عنوان « گزارش یک مورد تزریق خون نامتجانس در اتاق عمل» بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر مهرداد حقیقی، با عنوان « بررسی ارتباط بین سطح ویتامین دی با فاکتور های پیش آگهی دهنده ی کووید 19 و سطح درگیری ریوی در بیماران بدون ریسک فاکتور مبتلا به SARS-CoV-2 بستری در بیمارستان امام حسین (ع)» بررسی و با پیشنهادات زیر و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • در این جلسه مقاله آقای دکتر امید حسامی، با عنوان «Evaluation of reliability and validity of the Persian version of the Neurological Disorders Depression Inventory for Epilepsy (P-NDDI-E)» به عنوان گزارش نهایی حاصل از طرح تحقیقاتی ایشان با عنوان « بررسی پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه (Neurological Disorders Depression Inventory for Epilepsy (NDDIE» بررسی شده و مورد تصویب  قرار گرفت.


> 8 مهر ماه 1399 - سیصد و سی امین جلسه شورای پژوهشی (مجازی)

 

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر رزیتا جعفری، با عنوان « بررسی هم خوانی نتایج RT-PCR نمونه های سواب نازوفارنکس و نتایج RT-PCR بافتی نمونه مخاط پوشاننده حفره سینوس اسفنویید در تشخیص ناقلین COVID-19» بررسی و مقرر گردید پس از رفع ایرادات در جلسه دیگری مجددا بررسی شود.

 •  طرح تحقیقاتی آقای دکتر داریوش ابطحی، با عنوان « بررسی تاثیر تلاوت قرآن حین بیهوشی عمومی بر وضعیت بیمار در طی ریکاوری پس از جراحی ویترکتومی» مطرح شد و مقرر گردید پس از رفع ایرادات در جلسه دیگری مجددا بررسی شود.

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر شقایق کامیان، با عنوان « بررسی فرسودگی شغلی پزشکان در بیمارستان امام حسین  در پاندمی کووید 19» بررسی و با پیشنهادات زیر و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر رزیتا داوری، با عنوان « تبیین پدیدارشناسانه تجارب و مشکلات خانواده های کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال روانپزشکی پیرامون همه گیری ویروس کووید-19 و قرنطینه مرتبط با آن » بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 

⇐ مهمانان:  دکتر علیرضا رمضانی، دکتر احمد رضازاده مافی، دکتر جمال شمس،دکتر مجید صمصامی، حاج آقا مرتضی عبدالجباری، دکتر فریبا عربگل، دکتر خلیل کملاخ، دکتر رویا وزیری


> 11 شهریور ماه 1399 - سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای پژوهشی (مجازی)

 

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر کیانا حسن پور، با عنوان « بررسی اثربخشی اریتروپویتین داخل ویتره در اپتیک نوروپاتی تروماتیک غیر مستقیم اخیر» بررسی و با پیشنهادات زیر و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • طرح تحقیقاتی خانم طاهره صباغیان، با عنوان « بررسی اختلالات الکترولیتی در بیماران کووید -۱۹ و اثر آن بر پروگنوز بیماران» بررسی و با پیشنهادات زیر و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • طرح پژوهشی آقای دکتر حسن براتی، با عنوان «بررسی تفاوت اندازه گیری مقدار bone lossدر سطح انترواینفریور گلنویید در دو روش اندازی گیری با سی تی اسکن و اندازه گیری آرتروسکوپیک» باتوجه به بودجه درخواستی (مبلغ نود و هفت میلیون و دویست هزار ریال) مقرر گردید که جهت بررسی به شورای اجرایی معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال گردد.

 

⇐ مهمانان:دکتر علیرضا رمضانی، دکتر سیدمرتضی انتظاری، دکتر مجید صمصامی


> 21 مرداد ماه 1399 - سیصد و بیست و هشتمین جلسه شورای پژوهشی (مجازی)

 

 • طرح پژوهشی آقای دکتر مهرداد حقیقی، با عنوان «تعیین تاثیر اجرای دستورالعمل اخلاق حرفه ای دستیاران در گروههای آموزشی بالینی تربیت کننده دستیار تخصصی در بیمارستان امام حسین علیه السلام بر عملکرد دستیاران» و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرارگرفت.

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر ملیحه عرب، با عنوان « بررسی تغییرات سرولوژیک آنتی بادی های IgG و IgM مرتبط با SARS-COV-2 در زنان دارای سابقه کنسر (فاز غیرفعال درمانی)» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر شاهین صالحی با عنوان« بررسی راه کار های آموزش مجازی مورد استفاده در بیمارستان آموزشی درمانی امام حسین (ع) تهران در دوران شیوع کرونا» توسط اعضای شورا بررسی شد و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرارگرفت.

 

⇐ مهمانان:دکتر علیرضا رمضانی، دکتر سیدمرتضی انتظاری، دکتر مجید صمصامی


> 7 مرداد ماه 1399 - سیصد و بیست و هفتمین جلسه شورای پژوهشی (مجازی)

 

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر سیمین دخت شعائی، با عنوان « مطالعه پاسخ آنتی بادی اختصاصی ضد ویروس COVID-19 در کارکنان بیمارستان آموزشی درمانی امام حسین ع "مرکز درمانی کووید19" : یک مطالعه سرواپیدمیولوژیک» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 •  طرح تحقیقاتی آقای دکتر سیدعلی اکبر مهدوی اناری، با عنوان « تعیین فراوانی ندول منفرد ریوی در سی تی اسکن بیماران مبتلابه بیماری COVID-19 مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع) بین اسفند 98 و فروردین 99» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر مصطفی علوی مقدم، با عنوان « بررسی فاکتورهای خطر در بیماران مبتلا به کوید-19 که در واحد مراقبت های ویژه بستری شده اند» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • مقاله خانم دکتر الهام معماری، با عنوان «Effect of Benson’s Relaxation Technique on Propofol Consumption and Preoperative Anxiety of Patients Undergoing Cataract Surgery» به عنوان گزارش نهایی حاصل از طرح تحقیقاتی ایشان با عنوان «بررسی اثربخشی روش آرام سازی بنسون بر کاهش اضطراب و  نیاز به داروهای بیهوشی در عمل جراحی آب مروارید» بررسی شده و مورد تصویب  قرار گرفت.

 • مقاله آقای دکتر سیدامیر شیخ الاسلامی، با عنوان Efficacy of “Naproxen and Loratadine” Versus “Acetaminophen and Loratadine” on Relief of Pegylated Granulocyte Colony Stimulating Factor (Peg-G-CSF)-Induced Bone Pain During Chemotherapy; A Randomized Controlled Trial» به عنوان گزارش نهایی حاصل از طرح تحقیقاتی ایشان با عنوان « مقایسه اثر بخشی و عوارض جانبی دو ترکیب دارویی "ناپروکسن  و لوراتادین" و" لوراتادین و استامینوفن" بر روی بهبود درد استخوانی ناشی از تزریقPEGG-CSFدر بیماران مبتلا به تومورهای توپر تحت شیمی درمانی» بررسی شده و مورد تصویب  قرار گرفت.

   

   


> 31 تیر ماه 1399 - سیصد و بیست و ششمین جلسه شورای پژوهشی (مجازی)

 

 • طرح پژوهشی آقای دکتر بهزاد نعمتی هنر، با عنوان «تاثیر درن بر نتایج زودرس پس از لاپاروسکوپیک اسلیو گاسترکتومی» توسط اعضای شورا بررسی شد و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرارگرفت
 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر رویا وزیری حرمی، با عنوان «غربالگری اختلالات روانپزشکی در بیماران مبتلا به covid-19 خانواده انها و کارکنان درمانی و انجام مداخلات روانشناختی پیشگیری در بحران در بیمارستان امام حسین (ع)» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر طاهره صباغیان، با عنوان «استفاده کلینیکی از مارکرهای انعقادی و قلبی خون در پیش بینی شدت بیماری کووید 19 در بیماران بستری در بیمارستان امام حسین سال 1399» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • طرح تحقیقاتی خانم افسانه حسینی، کارشناس ارشدمامایی با عنوان « بررسی شیوع اختلال افسردگی پس از زایمان در مادران مبتلا به COVID-19 در سه ماهه سوم بارداری در مقایسه با مادران بدون ابتلا» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر امیربهنام خوارزمی، با عنوان « ارزیابی سطح سرمی Zinc در بیماران مبتلا به COVID-19 بستری در بیمارستان امام حسین ع» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 

⇐ مهمانان: دکتر مجید صمصامی


> 3 تیر ماه 1399 - سیصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پژوهشی (مجازی)

 

 • طرح پژوهشی آقای دکتر احمد رضازاده مافی، با عنوان «بررسی اثرات سارکوپنی بر بقای 3 ساله عاری از عود بیماران مبتلا به سرطان سرویکس که با رادیوتراپی درمان شده اند» توسط اعضای شورا بررسی شد و با پیشنهاد اصلاحات زیر و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرارگرفت.

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر النا لک، با عنوان « بررسی فراوانی علایم گوارشی و شدت بیماری در بیماران بستری با تشخیص کوید-١٩» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر طاهره صباغیان، با عنوان « بررسی مقایسه أی مشخصات بالینی و پیامد بیماران مبتلا به بیماری کووید ۱۹ بانارسایی کلیه و بدون نارسایی کلیه» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر امیربهنام خوارزمی، با عنوان « ارزیابی سطح سرمی ویتامین D در بیماران مبتلا به COVID-19 بستری در بیمارستان امام حسین (ع)» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر علی قنبری مطلق، با عنوان « ارزیابی بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتلا به سرطان از نظر ابتلا به کووید 19» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر معصومه رئوفی، با عنوان « بررسی یافته های CT بیماران دیابتی مبتلا به covid19 در بیمارستان امام حسین در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 

⇐ مهمانان: خانم دکتر شقایق کامیان، خانم دکتر نوشین افشار مقدم، آقای دکتر احمد عامری


> 20 خرداد ماه 1399 - سیصد و بیست و چهارمین جلسه شورای پژوهشی (مجازی)

 

 • طرح پژوهشی خانم دکتر ملیحه عرب، با عنوان « گزارش نتایج غربالگری ژنتیک سندرم لینج در بیماران ایرانی مبتلا به کانسر اندومتر مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹» توسط اعضای شورا بررسی شد و با پیشنهاد اصلاحات زیر و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرارگرفت.

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر سیدپوژیا شجاعی، با عنوان « پیامد بیماران مبتلا به کوید 19با فاکتور زمینه ای فشار خون تحت درمان با داروهای مهارکننده ی ACEیا بلوک کننده های ARB ، در مقایسه با سایر داروهای فشار خون» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر سیمیندخت شعائی، با عنوان « مطالعه رابطه سطح سرمی و تجویز Vit D با شدت و پیش آگهی Covid-19 دربیماران بستری در بیمارستان امام حسین ع در اردیبهشت و خرداد 1399» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر علی شهرامی، با عنوان «تحلیل هزینه های خدمات بستری بیماران مبتلا به کووید 19: مطالعه موردی بیمارستان امام حسین(ع)» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر حمیدرضا حاتم آبادی، با عنوان « مقایسه ی یافته های سونو گرافی ریه و سی تی اسکن ریه در بیماران مبتلا به پنومونی حاصل از COVID-19» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 

⇐ مهمانان: خانم دکتر مریم سادات حسینی، خانم دکتر نوشین افشارمقدم، آقای دکتر سیدامیرشیخ الاسلامی


> 23 اردیبهشت ماه 1399 - سیصد و بیست و سومین جلسه شورای پژوهشی (مجازی)

 

 • طرح پژوهشی آقای دکتر علی یعقوبی جویباری، با عنوان «بررسی اثر شیمی درمانی ادجوانت بر بقای کلی و بقا عاری از بیماری بیماران مبتلا به مرحله 2 و 3 سرطان کولون» توسط اعضای شورا بررسی شد و با پیشنهاد اصلاحات زیر و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرارگرفت.

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر شایسته خلیلی، با عنوان « مقایسه مشخصات بالینی و ازمایشگاهی و عواقب بیماران دیابتی با افراد غیر دیابتی مبتلا به Covid 19 » بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر حمیدرضا حاتم آبادی، با عنوان « بررسی یافته های بالینی، آزمایشگاهی، رادیولوژیک، دموگرافیک و پیگیری بیماران مشکوک به COVID-19 مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین(ع) تهران» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر محمد سیستانی زاد، با عنوان « بررسی ارتباط بین شدت ابتلا به COVID-19 با ریسک فاکتورهای احتمالی در بیماران بهبود یافته از کرونا از طریق تکمیل پرسشنامه آنلاین به صورت خوداظهاری بیمار» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • گزارش نهایی طرح تحقیقاتی خانم دکتر شعائی با عنوان « بررسی اثر به کارگیری فرم شرح حال حاوی مرور سیستم ها (Review of system) درمقایسه با فرم شرح حال متداول در زمینه ارتقا کیفیت شرح حال گیری توسط کارورزان» بررسی و تصویب شد.

 • گزارش نهایی طرح خانم دکتر شقایق کامیان، با عنوان « بررسی اثر کرم حنا در کاهش بروز و شدت درماتیت ناشی از رادیوتراپی در بیماران مبتلا به سرطان پستان» بررسی و تصویب شد.

 

⇐ مهمانان: خانم دکتر شقایق کامیان، خانم دکتر النا لک، آقای دکتر مجید ایرانشاهی، آقای دکتر احمد رضازاده مافی آقای دکتر سیدامیر شیخ الاسلام


> 2 اردیبهشت ماه 1399 - سیصد و بیست و دومین جلسه شورای پژوهشی (مجازی)

 

 • طرح پژوهشی آقای دکتر حسن براتی، با عنوان «بررسی تفاوت اندازه گیری مقدار bone lossدر سطح انترواینفریور گلنویید در دو روش اندازی گیری با سی تی اسکن و اندازه گیری آرتروسکوپیک » توسط اعضای شورا بررسی شد، با پیشنهاد اصلاحات زیر و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرارگرفت.

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر مصطفی علوی مقدم، با عنوان « بررسی اثربخشی و عوارض درمان سوفوسفویر در درمان بیماران مبتلا به سندرم حاد تنفسی شدید کوید-19» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر مهران غفاری، با عنوان « بررسی فراوانی تظاهرات نورولوژیک بیماران مبتلا به کوید-19در بیمارستان امام حسین(ع)» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر احمد عامری، با عنوان « بررسی اضافه‌کردن رادیوتراپی با دوز کم قفسه‌سینه به پروتکل درمانی کشوری بیماری COVID-19: یک کارآزمایی بالینی پایلوت» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 

⇐ مهمانان:  خانم دکتر معصومه رئوفی، آقای دکتر محمدمهدی امیدیان، آقای دکتر فرزاد عموزاده

تنظیمات قالب