×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

برنامه راهبردی واحد توسعه تحقیقات بالینی امام حسین (ع) - 1402


رسالت

 واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) به عنوان اولین و بزرگترین مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در راستای توسعه پژوهش های بالینی و هدایت آن به سوی اولویت ها وارتقاء کمی وکیفی مقالات پژوهشی با هدف گسترش مرز های دانش و ارتقاء سلامت جامعه، درصدد افزایش توانمندی های پژوهشی، تشویق و ترغیب و جلب مشارکت اعضای هیئت علمی، دستیاران و دانشجویان رشته های پزشکی و پیراپزشکی و پرسنل مرکز به انجام پژوهش های بالینی از طریق حمایت مالی و فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز پژوهش های بالینی، برگزاری کارگاه ها و برنامه های آموزشی مرتبط با پژوهش و تامین و ارائه مشاوره های پژوهشی لازم می باشد.

 

چشم انداز

این واحد در نظر دارد با تلاش مداوم، اهتمام و همیاری پژوهشگران بیمارستان در راستای چشم انداز کلان دانشگاه به نحوی گام بر دارد تا این دانشگاه به عنوان دانشگاهی مرجع، پیشرو و  نوآور درگستره پژوهش های مرتبط با سلامت، آموزش پزشکی و همچنین پیشگام در عرصه تولید و اشاعه علم و فناوری های نوین علوم پزشکی در سطح کشور و منطقه شناخته شود.

 

ماموریت

اﻳﻦ واحد در راﺳﺘﺎی چشم انداز دانشگاه که خود متأثر از چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران می باشد و خط مشی علمی پژوهشی وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درمان و آموزش پزشکی از طریق انجام پژوهش های کاربردی و ارائه راهکارهای علمی و عملی خلاق مبتنی بر شواهد، زمینه ­ی ارتقای کیفیت و بهبود مستمر آموزش در سطح دانشگاه را فراهم می سازد و هم­ چنین به منظور تعالی و تقویت روحیه پژوهش در زمینه ی آموزش علوم پزشکی توانمندی­ های خود را گسترش می دهد.

 

اهداف

 • اجرای سیاست های کلی و مصوب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و وزارت بهداشت
 • توسعه پژوهش های کاربردی، بالینی و بنیادی متناسب با اولویت های تحقیقاتی دانشگاه
 • هدفمند نمودن پژوهش های بنیادی و کاربردی با لحاظ نمودن اخلاق در پژوهش
 • گسترش ارتباطات ملی و بین المللی در حوزه پژوهش
 • ایجاد بستر مناسب جهت بهره گیری از فناوری های مورد نیاز پژوهش به ویژه  فناوری های نوین
 • حمایت همه جانبه از پژوهشگران
 • بهبود کارآیی و اثربخشی در حوزه پژوهش
 • جلب و توسعه منابع ( انسانی، مالی و فیزیکی )
 • توسعه کمی، کیفی طرح های پژوهشی
 • توسعه تحقیقات بالینی در سطح دانشگاه
 • بهره گیری از نتایج تحقیقات کاربردی و فناوری های نوین در جهت حل مشکلات و ارتقاء سلامت جامعه
 • هدایت، برنامه ریزی، نظارت و ارزشیابی فعالیت های پژوهشی بیمارستان
 • ارتقاء توانمندی های اعضاء هیئت علمی در زمینه های پژوهشی و بالینی به منظور بهبود کارآیی و اثر بخشی اعضاء هیئت علمی
 • برگزاری کارگاه ها، سمینارها و همایش ها به منظور ارتقاء سطح علمی دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی بیمارستان
تنظیمات قالب