×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

کارگاه های سال 1401

 

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

وضعیت

مدرس

مستندات

کارگاه آشنایی با طراحی مطالعات RCT

1401/02/22

برگزار شد

دکتر سید سعید هاشمی نظری

  

آشنایی با روش تحقیق مقدماتی

1401/09/10

برگزار شد

فائزه فکور

  

آشنایی با سامانه پژوهان

1401/09/17

برگزار شد 

مصطفی حسن نژاد

  

 آشنایی با روش تحقیق پیشرفته

 1402/09/24

 برگزار شد

 فائزه فکور

  

ثبت طرح در سامانه پژوهان

1402/09/30

 برگزار شد

مصطفی حسن نژاد

  

 پروپوزال نویسی مقدماتی

1401/10/08

 برگزار شد

 فائزه فکور

  

 پروپوزال نویسی پیشرفته

1401/10/15

 برگزار شد

 فائزه فکور

  

روش های جستجو در پایگاه های اطلاعاتی

1401/10/22

 برگزار شد

 فاطمه بقالها

  

رفرنس نویسی با نرم افزار اندنوت

1402/10/29

برگزار شد

فاطمه بقالها

  

انتخاب مجله مناسب جهت ارسال مقاله

1401/11/06

برگزار شد

فاطمه بقالها

  

فرایند دفاع پایان نامه

1401/11/11

برگزار نشد

-----

  

شیوه های مشابهت یابی و بررسی سرقت علمی (Plagiarism) مقالات

1401/12/04

برگزار نشد

-----

  

تنظیمات قالب