×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

جلسه های سال 1401


> 20 اسفندماه 1401 - سیصد و شصت و هشتمین جلسه شورای پژوهشی (حضوری)

 

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر رزیتا داوری آشتیانی با عنوان « بررسی اثربخشی پروفیلاکسی ویتامین B6 در پیشگیری از هایپرپرولاکتینمی ناشی از رسپریدون در کودکان و نوجوانان: کارآزمایی دوسورکور تصادفی شده» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Pubmed) تصویب شد.
 • مقاله خانم دکتر سارا سالاریان، با عنوان «C - Reactive protein To Albumin Ratio And Red Cell Distribution Width (RDW) As A Mortality Predictive Factor In COVID-19 Critically Ill Patients» به عنوان گزارش نهایی طرح تحقیقاتی ایشان با عنوان «بررسی نسبت CRP/Alb   به عنوان علامت هشدار دهنده اولیه دربیماران بدحال کوید 19» (کدپژوهان: 26826) بررسی و تصویب شد.

 

⇐ مهمانان: دکتر صمیمی اردستانی،دکتر نیلوفر مهدوی هزاوه


> 6 اسفندماه 1401 - سیصد و شصت و هفتمین جلسه شورای پژوهشی (حضوری)

 

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر رزیتا داوری آشتیانی با عنوان « بررسی اثربخشی پروفیلاکسی با متفورمین در پیشگیری از هایپرپرولاکتینمی ناشی از رسپریدون در کودکان و نوجوانان: کارآزمایی دوسوکور تصادفی شده» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Pubmed) تصویب شد.
 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر بهزاد نعمتی هنر با عنوان « بررسی مقایسه ای تاثیر نوع مش بر پیامد ترمیم هرنی اینگوئینال به روش لاپاراسکوپی (TAPP) طی یک کارآزمایی بالینی» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Pubmed) تصویب شد.
 • مقاله خانم دکتر طاهره صباغیان، با عنوان« Effect of Electrolyte Imbalance on Mortality and Late Acute Kidney Injury in Hospitalized COVID-19 Patients» به عنوان گزارش نهایی طرح تحقیقاتی ایشان با عنوان « بررسی اختلالات الکترولیتی در بیماران کووید -۱۹ و اثر آن بر پروگنوز بیماران» (کدپژوهان: 25173) بررسی و تصویب شد.
 • مقاله خانم دکتر رزیتا داوری آشتیانی، با عنوان« Experiences of parents of children with psychiatric disorder from Covid-19 pandemic and its related quarantine: A qualitative study» به عنوان گزارش نهایی طرح تحقیقاتی ایشان با عنوان «تبیین پدیدارشناسانه تجارب خانواده های کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال روانپزشکی در تعامل با فرزندان خود در دوران همه گیری ویروس کووید-19 و قرنطینه مرتبط با آن» (کدپژوهان: 24848) بررسی و تصویب شد.

 

⇐ مهمانان: دکتر صمیمی اردستانی،دکتر نیلوفر مهدوی هزاوه


> 1 بهمن ماه 1401 - سیصد و شصت و ششمین جلسه شورای پژوهشی (حضوری)

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر نوشین افشارمقدم با عنوان « بررسی تراکم عروق کوچک در تومورهای اپیتلیال تخمدان با استفاده از مارکر CD31و ارتباط آن با مرحله بندی» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) تصویب شد.
 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر سارا سالاریان با عنوان « بررسی اثربخشی آمینوفیلین بر میزان موفقیت روند جدا کردن بیمار از دستگاه تهویه مکانیکی در بیماران با آسیب تروماتیک مغزی» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) تصویب شد.
 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر سارا سالاریان با عنوان « گزارش یک مورد تشنج ناشی از مصرف حشیش در بیمارستان امام حسین (ع)» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) تصویب شد.
 • مقاله خانم دکتر ملیحه عرب، با عنوان« Screening of Lynch syndrome in endometrial cancer in Iranian population with mismatch repair protein by immunohistochemistry» به عنوان گزارش نهایی طرح تحقیقاتی ایشان با عنوان « بررسی نتایج غربالگری سندرم لینج در بیماران ایرانی مبتلا به کانسر اندومتر مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹» (کدپژوهان: 24453) بررسی و تصویب شد.

 

⇐ مهمانان: دکتر سعید هاشمی نظری


> 10 دی ماه 1401 - سیصد و شصت و پنجمین جلسه شورای پژوهشی (حضوری)

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر ملیحه عرب با عنوان « مقایسه وزن نوزادان زنان باردار  مبتلا به کوید 19 علامت دار با زنان باردار غیر مبتلا» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) تصویب شد.

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر فرزاد عموزاده با عنوان « توزیع فراوانی و بررسی پیامدهای عملکردی و رادیولوژیک استفاده از پروتز سیمانی با ساقه کوتاه در جراحی تجدید نظر تعویض مفصل زانو» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) تصویب شد.

 • مقاله خانم دکتر شقایق کامیان، با عنوان«Effects of Henna-Violet Based Topical Preparation in Preventing and Reducing the Severity of Radiation-Induced Dermatitis in Breast Cancer Patients: A Randomized, Double-Blind Clinical Trial» به عنوان گزارش نهایی طرح تحقیقاتی ایشان با عنوان « بررسی اثر کرم حنا در کاهش بروز و شدت درماتیت ناشی از رادیوتراپی در بیماران مبتلا به سرطان پستان» (کدپژوهان: 15506) بررسی و تصویب شد.

 

⇐ مهمانان: دکتر سعید هاشمی نظری، دکتر محمدمهدی امیدیان، دکتر مجتبی باروت کوب، دکتر شیده آریانا، دکتر مریم طلایه


> 26 آذر ماه 1401 - سیصد و شصت و چهارمین جلسه شورای پژوهشی (حضوری)

 

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر سهیلا صادقی با عنوان « مطالعه کوهورت بررسی عوامل موثر بر بهبودپره دیابت مراجعه کنندگان درمانگاه غدد وداخلی بیمارستان امام حسین شهر تهران» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) تصویب شد.

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر حمیدرضا خیاط‌کاشانی با عنوان «بررسی ارزش تشخیصی UCH-L1 در آسیب تروماتیک مغزی» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) تصویب شد.

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر حمیدرضا خیاط‌کاشانی با عنوان « مقایسه کاربرد مدلهای سه بعدی در جراحی ستون فقرات با روشهای کلاسیک» با حضور مجری طرح و دونفر از اعضای هیات علمی گروه جراحی اعصاب، بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) تصویب شد.

 

⇐ مهمانان: دکتر سعید هاشمی نظری، دکتر علیرضا عبادی، دکتر فرناز صابریان، دکتر محسن کوشا ، دکتر میربهادر اطهاری


> 12 آذر ماه 1401 - سیصد و شصت و سومین جلسه شورای پژوهشی (حضوری)

 

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر سهیلا صادقی با عنوان « طراحی و پیاده سازی سامانه مبتنی بروب به منظور مدیریت بیماری دیابت نوع دو توسط بیمار» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) تصویب شد.

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر فرزاد عموزاده با عنوان « بررسی تاثیر پنتوکسی فیلین بر روی بهبودی fracture blister ها» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) تصویب شد.

 • مقاله خانم دکتر شقایق کامیان، با عنوان «Estimating short-term and long-term survival in rectal cancer patients using cure model» به عنوان گزارش نهایی حاصل از طرح تحقیقاتی ایشان با عنوان « بررسی بقای بیماران مبتلا به سرطان رکتوم با استفاده از مدل کاکس شفایافته آمیخته» (کدپژوهان: 21739) بررسی و تصویب شد.

 • مقاله آقای دکتر خلیل کملاخ، با عنوان « Trans-facet Pedicle Sparing Approach Versus Transthoracic Approach for Thoracic Disc Disease: A Review of 19 Cases» به عنوان گزارش نهایی حاصل از طرح تحقیقاتی ایشان با عنوان «بررسی پیامدهای بالینی و عوارض دو روش جراحی بارویکرد خلفی ترانس فاست دیسککتومی و رویکرد قدامی ترانس توراسیک در درمان دیسک های توراسیک» (کدپژوهان: 27876) بررسی و تصویب شد.

 

⇐ مهمانان:  دکتر سعید هاشمی نظری، دکتر علیرضا عبادی، دکتر حسن براتی، مهندس محمود نورایی


> 24 آبان ماه 1401 - سیصد و شصت و دومین جلسه شورای پژوهشی (اجرایی)

 

 • گزارشی از پیگیری های انجام شده توسط خانم فاطمه بقالها (مسئول پیگیری راه اندازی نشریه) ارائه شد.
 • درخصوص اعضای هیات تحریریه، انتشارات مورد نظر، تخصیص بودجه، پرسنل و محل فیزیکی بحث و پیشنهادهایی ارائه گردید.
 • درباره نام های پیشنهادی نشریه بررسی و تبادل نظر صورت گرفت.


> 15 آبان ماه 1401 - سیصد و شصت و یکمین جلسه شورای پژوهشی (حضوری)

 

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر منصور شهریاری با عنوان « مقایسه غلظت بافتی آمفوتریسین B لیپوزومال، به دنبال تزریق Retrobulbar، تزریق وریدی و تزریق توأمان در موش صحرایی»  بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) تصویب شد.

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر بهزاد نعمتی هنر با عنوان « بررسی تاثیر پاندمی کووید-۱۹ بر اورژانس های جراحی غیر تروما در بیمارستان امام حسین (ع)» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) تصویب شد.

 • مقاله خانم دکتر شقایق کامیان، با عنوان «Correlation of miR-31 and miR-373 expression with KRAS mutations and its impact on prognosis in colorectal cancer» به عنوان گزارش نهایی حاصل از طرح تحقیقاتی ایشان با عنوان « بررسی همراهی تغییرات بیان miR-31 و miR-373 در بافت تومور سرطان کولو رکتال با جهش های شایع ژن K-Ras و ارتباط آن با بقای کلی بیماران در بیمارستان امام حسین (ع)» (کدپژوهان: 22015) بررسی و تصویب شد.


> 23 شهریور ماه 1401 - سیصد و شصتمین جلسه شورای پژوهشی (حضوری)

 

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر افشین کریم زاده با عنوان « بررسی اثر نوع ایستاده ورزش های تثبیت کننده عضلات مرکزی تنه و لگن (ورزش های کر) بر آرتروز زانوی افراد با شیوه زندگی کم تحرک»  بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) تصویب شد.

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر معصومه رئوفی با عنوان « الگوریتم های یادگیری عمیق برای تشخیص یافته های پاتولوژی در سی تی اسکن سر» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) تصویب شد.

 • مقاله خانم دکتر النا لک، با عنوان «Association between gastrointestinal symptoms and disease severity in patients with COVID-19 in Tehran City, Iran» به عنوان گزارش نهایی حاصل از طرح تحقیقاتی ایشان با عنوان «بررسی فراوانی علایم گوارشی و شدت بیماری در بیماران بستری با تشخیص کوید-١٩» با کدپژوهان (23393) بررسی شده و مورد تصویب  قرار گرفت.

 

⇐ مهمانان:  دکتر سعید هاشمی نظری


> 8 شهریور ماه 1401 - سیصد و پنجاه و نهمین جلسه شورای پژوهشی (حضوری)

 

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر داریوش ابطحی با عنوان « مقایسه استفاده از محلول کریستالوئید در مقابل تتراستارچ در سطوح حسی در بی حسی نخاعی در سزارین انتخابی در یک مطالعه تصادفی کنترل شده » بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) تصویب شد.

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر ملیحه عرب با عنوان « معرفی یک مورد درماتوفیبروسارکوم وولو در ایران و مرور متون علمی» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) تصویب شد.

 

⇐ مهمانان:  دکتر سعید هاشمی نظری، دکتر سید مسعود هاشمی


> 25 مرداد ماه 1401 - سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای پژوهشی (حضوری)

 

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر داریوش ابطحی با عنوان « مقایسه تاثیر دو دوز مختلف سلکوکسیب بر درد بعد از عمل جراحی شکستگی مچ پا»  بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) تصویب شد.

 • باپیشنهاد داوران، عنوان طرح تحقیقاتی آقای دکتر منصور شهریاری باکد پژوهان 31383 به صورت «بررسی تغییرات ضخامت شبکیه، کوروئید، و nerve fiber layer و شدت رتینوپاتی دیابتی بدنبال جراحی عروق کرونر (CABG)» تغییر یافت.

 • باپیشنهاد داوران، عنوان طرح تحقیقاتی خانم دکتر ملیحه عرب باکد پژوهان 33167 به صورت «بررسی بهبود درد مزمن لگنی و وولودینیا قبل و بعد از درمان با رادیوفرکوئنسی در خانم های غیریائسه» تغییر یافت.

 

⇐ مهمانان:  دکتر سعید هاشمی نظری، دکتر سید مسعود هاشمی، دکتر حسن براتی


> 29 تیر ماه 1401 - سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای پژوهشی (حضوری)

 

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر داریوش ابطحی با عنوان « تاثیر رایحه درمانی استنشاقی با گل سرخ بر  اضطراب بزرگسالان پس از جراحی ارتوپدی اندام تحتانی»  بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) تصویب شد.

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر داریوش ابطحی با عنوان « بررسی تاثیر تجویز دوزهای متفاوت سلکوکسیب به صورت تک دوز بر کنترل درد پس از جراحی شکستگی استخوان تیبیا» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) تصویب شد.

 • مقاله آقای دکتر عبدالرضا جوادی، با عنوان «Changes of Routine Hematological Parameters in COVID-19 Patients: Correlation with Imaging Findings, RT-PCR and Outcome» به عنوان گزارش نهایی حاصل از طرح تحقیقاتی ایشان با عنوان « بررسی پارامتر های هماتولوژی بیماران بستری کووید : تحلیل آزمایشگاهی تست سی بی سی در بیماران محتمل و قطعی کووید» (با کدپژوهان 25032) بررسی شده و مورد تصویب قرارگرفت.

 

⇐ مهمانان:  دکتر سعید هاشمی نظری، دکتر حسن براتی


> 22 تیر ماه 1401 - سیصد و پنجاه و ششمین جلسه شورای پژوهشی (اجرایی)

 

 • ضمن قدردانی از زحمات اعضای شورای پژوهشی، احکامی که از سوی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برای اعضای جدید صادر شده است به ایشان تحویل داده شد.

 • گزارش مختصری از فعالیت های این واحد در سال گذشته توسط دکتر شاهین صالحی سرپرست واحد ارائه شد و راهکار و پیشنهاداتی توسط اعضاء جهت افزایش تعداد طرح ها ارائه گردید.

⇐ مهمانان:  دکتر سعید هاشمی نظری


> 31 خرداد ماه 1401 - سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه شورای پژوهشی (حضوری)

 

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر شاهین صالحی با عنوان « ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار بر کاهش وزن در افراد دارای اضافه وزن»  بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) تصویب شد.

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر بهزاد عظیمی با عنوان « تاثیر به کارگیری پروتز فوری بعد از جراحی بر میزان تقارن راه رفتن و توانایی تطابق گام در افراد قطع عضو اندام تحتانی در مقایسه با روش سنتی» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) تصویب شد.

 • مقاله خانم دکتر سارا سالاریان، با عنوان «گزارش یک مورد تزریق خون نامتجانس در اتاق عمل» به عنوان گزارش نهایی حاصل از طرح تحقیقاتی ایشان با عنوان « گزارش یک مورد تزریق خون نامتجانس در اتاق عمل» (با کدپژوهان 26002) بررسی شده و مورد تصویب قرارگرفت.

 

⇐ مهمانان:  دکتر سعید هاشمی نظری، دکتر حسن براتی


> 10 خرداد ماه 1401 - سیصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای پژوهشی (مجازی)

 

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر داریوش ابطحی با عنوان « بررسی تأثیر موسیقی حین بیهوشی عمومی بر میزان مصرف پروپوفول و تغییرات همودینامیک در حین جراحی ویترکتومی»  بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) تصویب شد.

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر ملیحه عرب با عنوان « بررسی بهبود درد مزمن لگنی و وولودینیا با درمان رادیوفرکوئنسی در خانم های غیریائسه» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) تصویب شد.

 • مقاله آقای دکتر مصطفی علوی مقدم، با عنوان «بررسی فراوانی و الگوی تداخل دارویی در بیماران بستری در بخش اورژانس؛ یک مطالعه مقطعی» به عنوان گزارش نهایی حاصل از طرح تحقیقاتی ایشان با عنوان « بررسی فراوانی تداخلات دارویی در بیماران بستری در بخش اورژانس یک بیمارستان دانشگاهی» (با کدپژوهان 18299) بررسی شده و مورد تصویب قرارگرفت.


> 6 اردیبهشت ماه 1401 - سیصد و پنجاه و سومین جلسه شورای پژوهشی (مجازی)

 

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر منصور شهریاری با عنوان « بررسی تغییرات بیومیکروسکوپی و کوریورتینال (ضخامت کوروئید، ضخامت ماکولا، ضخامت nerve fiber layer ، رتینوپاتی دیابتی، رتینوپاتی هایپرتنسیو) در بیمارانی که تحت جراحی  عروق کروونر (CABG) قرار میگیرند» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) تصویب شد.

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر مریم یادگاری با عنوان « بررسی ارتباط بین سابقه شکست جراحی ترابکولکتومی در یک چشم و نتیجه عمل ترابکولکتومی چشم دوم» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) تصویب شد.

 • مقاله خانم دکتر طاهره صباغیان، با عنوان « Acute Kidney Injury Outcome in COVID-19 Patients» به عنوان گزارش نهایی حاصل از طرح تحقیقاتی ایشان با عنوان « بررسی مقایسه أی مشخصات بالینی و پیامد بیماران مبتلا به بیماری کووید ۱۹ بانارسایی کلیه و بدون نارسایی کلیه» (با کدپژوهان 23492) بررسی شده و مورد تصویب قرارگرفت.

 • مقاله آقای دکتر حمیدرضا خیاط کاشانی، با عنوان « Predictive Value of Blood Markers in Differentiating Healthy and Gbm Cases using artificial neural network» به عنوان گزارش نهایی حاصل از طرح تحقیقاتی ایشان با عنوان «ارتباط نسبت نوتروفیل به لنفوسیت, تعداد نوتروفیل با بقا و گرید تومور بیماران مبتلا به گلیوبلاستوم» با کدپژوهان (17329) بررسی شده و مورد تصویب  قرار گرفت.

تنظیمات قالب