×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

جلسه های سال 1400


> 3 اسفندماه 1400 - سیصد و پنجاه و دومین جلسه شورای پژوهشی (مجازی)

 

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر مصطفی علوی مقدم با عنوان « پیش بینی پیامد بالینی بیماران مبتلا به آسیب مغزی تروماتیک با استفاده از رویکرد مبتنی بر هوش مصنوعی» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) تصویب شد.

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر فرزاد عموزاده با عنوان « بررسی اثر بازسازی همزمان medial patellofemoral ligament (MPFL) و medial patellotibial ligament (MPTL) بر پایداری مفصل زانو متعاقب ناپایداری پاتلوفمورال بر پایداری مفصل زانو متعاقب ناپایداری پاتلوفمورال» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) تصویب شد.

 • مقاله خانم افسانه حسینی، با عنوان «A case-control study on the severity postpartum depression among COVID19 positive mother» به عنوان گزارش نهایی حاصل از طرح تحقیقاتی ایشان با عنوان « بررسی شیوع اختلال افسردگی پس از زایمان در مادران مبتلا به COVID-19 در سه ماهه سوم بارداری در مقایسه با مادران بدون ابتلا» (با کدپژوهان 23490) بررسی شده و مورد تصویب  قرارگرفت.

 • مقاله خانم دکتر سیمین دخت شعائی، با عنوان «Comparative Study of Quality Improvement in Interns’ History Taking by using a new medical history Form with Review of System Part and current one without this part » به عنوان گزارش نهایی حاصل از طرح تحقیقاتی ایشان با عنوان «بررسی اثر به کارگیری فرم شرح حال حاوی مرور سیستم ها (Review of system) درمقایسه با فرم شرح حال متداول در زمینه ارتقا کیفیت شرح حال گیری توسط کارورزان» (با کدپژوهان 19572) بررسی شده و باتوجه به مفاد قرارداد ایشان مبنی بر ارائه یک مقاله، مورد تصویب  قرارگرفت.


> 25 بهمن ماه 1400 - سیصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای پژوهشی (مجازی)

 

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر ملیحه عرب با عنوان « مقایسه درمان  اختلال عملکرد جنسی  با رادیوفرکوئنسی در بازماندگان مونث سرطان (ژنیکولوژیک و پستان) با افراد یائسه غیر مبتلا به سرطان » بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) تصویب شد.

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر میربهادر اطهاری، با عنوان « بررسی میزان شیوع اسیفیکیشن لیگامان فلاووم در CT-Scan توراسیک بیماران با علایم ریوی» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) تصویب شد.

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر احمد رضازاده مافی، با عنوان « مطالعه گزارش موردی یک مورد سندرم گیلن باره به دنبال واکسن آسترازنکا» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) تصویب شد.

 • مقاله خانم دکتر معصومه رئوفی، با عنوان «  Ovarian ectopic pregnancy misdiagnosed as gestational choriocarcinoma: A case report» به عنوان گزارش نهایی حاصل از طرح تحقیقاتی ایشان با عنوان « کوریوکارسینوما که به صورت حاملگی خارج رحمی تظاهر پیدا کرد،معرفی بیمار و مرور موارد مشابه» (با کدپژوهان 26520) بررسی شده و مورد تصویب  قرارگرفت.


> 12 بهمن ماه 1400 - سیصد و پنجاهمین جلسه شورای پژوهشی (مجازی)

 

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر فرزاد عموزاده، با عنوان « مقایسه اثربخشی دو روش knee immobilizer  و skin traction در مدیریت درد بیماران با شکستگی پری تروکانتریک» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) تصویب شد.

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر حسن براتی با عنوان « ارتباط بین اندازه ضایعه ی هیل ساکس بامدت زمان در رفتگی تا جا اندازی شانه در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین تهران در سال 1398-1400» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) تصویب شد.


> 28 دی ماه 1400 - سیصد و چهل و نهمین جلسه شورای پژوهشی (مجازی)

 

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر شایسته خلیلی با عنوان « مقایسه شاخصهای آزمایشگاهی و بالینی بیماران دیابتی مبتلا به کووید-19 با و بدون عارضه موکورمایکوزیس » بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) تصویب شد.

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر معصومه رئوفی، با عنوان « بررسی تظاهرات بالینی، آزمایشگاهی و رادیولویک بیماری کرونا در افراد باردار: یک مطالعه موردی-شاهدی در بیمارستان امام حسین از فروردین 1399 تا اسفند 1399» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) تصویب شد.


> 28 دی ماه 1400 - سیصد و چهل و نهمین جلسه شورای پژوهشی (مجازی)

 

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر شایسته خلیلی با عنوان « مقایسه شاخصهای آزمایشگاهی و بالینی بیماران دیابتی مبتلا به کووید-19 با و بدون عارضه موکورمایکوزیس » بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) تصویب شد.

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر معصومه رئوفی، با عنوان « بررسی تظاهرات بالینی، آزمایشگاهی و رادیولویک بیماری کرونا در افراد باردار: یک مطالعه موردی-شاهدی در بیمارستان امام حسین از فروردین 1399 تا اسفند 1399» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) تصویب شد.


> 7 دی ماه 1400 - سیصد و چهل و هشتمین جلسه شورای پژوهشی (مجازی)

 

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر گلفام مهرپرور با عنوان « بررسی پیش آگهی  اختلالات بویایی در بیماران مبتلا به COVID-19» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) تصویب شد.

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر سارا سالاریان، با عنوان « تفاوت جنس و سن در بیماری کوید19 و مرگ و میر بدنبال  آن» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) تصویب شد.

 • مقاله خانم دکتر معصومه رئوفی، با عنوان « A case-report on diverticulitis misdiagnosed as tubo-ovarian abscess» به عنوان گزارش نهایی حاصل از طرح تحقیقاتی ایشان با عنوان « گزارش موردی دیورتیکولیت کامپلیکه که به صورت آبسه توبواووارین تظاهر پیدا کرد و مطالعه مروری بر موارد مشابه » (با کدپژوهان 26662) بررسی شده و مورد تصویب  قرارگرفت.


> 2 آذر ماه 1400 - سیصد و چهل و هفتمین جلسه شورای پژوهشی (مجازی)

 

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر ملیحه عرب با عنوان « بررسی تأثیر محدودیت های ناشی از پاندمی کووید 19 روی کنترل قند خون بیماران ایرانی مبتلا به دیابت در منطقه ای از تهران» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) تصویب شد.

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر علی قنبری مطلق، با عنوان « تنظیم نسخه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی در مبتلایان به سرطان پستان (EORTC QLQ-BR45) و تعیین روایی آن» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) تصویب شد.

 • مقاله آقای دکتر بهنام صفرپور، با عنوان « Pivotal cytokines and their transcription factors are the targets of guluronic acid (G2013) for inhibiting the immunopathogenesis process of multiple sclerosis» به عنوان گزارش نهایی حاصل از طرح تحقیقاتی ایشان با عنوان « بررسی اثر داروی گلوکورونیک اسید بر روی تغییرات بیان ژن های سایتوکاین های IFNg,IL17,IL22 و ژن های فاکتورهای نسخه برداری Tbet, Rorc, AHR در سلولهای تک هسته ای خون محیطی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس در شرایط آزمایشگاهی» (با کدپژوهان 20458) بررسی شده و مورد تصویب  قرارگرفت.

⇐ مهمانان: دکتر سعید فلاح (مشاور متدولوژی)


> 4 آبان ماه 1400 - سیصد و چهل و ششمین جلسه شورای پژوهشی (مجازی)

 

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر داریوش ابطحی با عنوان « تعیین تاثیر پیشگیرانه فیبرینوژن وریدی بر مقدار خونریزی حین عمل جراحی آرتروپلاستی لگن» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر حسن براتی با عنوان « بررسی میزان fatty infiltration در بیماران با شکستگی پروگزیمال هومروس که به روش دلتوپکتورال در بیمارستان امام حسین در سال های 1400 1399 تحت درمان قرار گرفتند» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر طاهره صباغیان با عنوان « بررسی اثر امپاگلیفلوزین بر حوادث کلیوی در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی با و بدون پروتئینوری» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.


> 30 شهریور ماه 1400 - سیصد و چهل و پنجمین جلسه شورای پژوهشی (مجازی)

 

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر حمیدرضا خیاط کاشانی با عنوان « تعیین ارزش پیش بینی کننده مارکرهای خونی و پاتولوژیک در عاقبت بالینی و رادیولوژیک آدنومهای غیر عملکردی» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر شقایق کامیان با عنوان « مقایسه اثر کرم درمولین هانا با  کرم Strata XRT بر  بهبود درماتیت ناشی از رادیوتراپی در بیماران مبتلا به سرطان پستان» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • طرح تحقیقاتی خانم اعظم تلوری با عنوان « بررسی فرسودگی شغلی کارکنان در بیمارستان امام حسین (ع) دردوران شیوع ویروس کووید-19» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.


> 12 مرداد ماه 1400 - سیصد و چهل و چهارمین جلسه شورای پژوهشی (مجازی)

 

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر ربابه طاهری پناه با عنوان « تعیین فراوانی سقط در دوران شیوع جهانی کرونا: مطالعه مروری سیستماتیک» بررسی و مشروط به انجام اصلاحات زیر و ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر معصومه رئوفی با عنوان « گزارش موردی دیورتیکولیت کامپلیکه که به صورت آبسه توبواووارین تظاهر پیدا کرد و مطالعه مروری بر موارد مشابه » بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • مقاله آقای دکتر شاهین صالحی، با عنوان « Online Education Strategies Used in Imam Hossein Hospital in Tehran during the COVID-19 Outbreak» به عنوان گزارش نهایی حاصل از طرح تحقیقاتی ایشان با عنوان « بررسی راه کار های آموزش مجازی مورد استفاده در بیمارستان آموزشی درمانی امام حسین (ع) تهران در دوران شیوع کرونا» با کدپژوهان (25339) بررسی شده و مورد تصویب  قرار گرفت.

⇐ مهمانان: دکتر علیرضا خواجوی


> 15 تیر ماه 1400 - سیصد و چهل و سومین جلسه شورای پژوهشی (مجازی)

 

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر احمد عامری، با عنوان « ارزیابی تاثیر لیزر کم توان(LLLT ) در کاهش شدت موکوزیت دهانی ناشی از رادیوتراپی در بیماران مبتلا به سرطان سروگردن» بررسی و با پیشنهاد زیر و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر امیراحمد نصیری با عنوان « تعیین و مقایسه اثربخشی پروتکلهای پیشگیری از عفونت (آنتی بیوتیک لاک و ترولاک) در کاهش عفونت مرتبط با کاتتر ورید مرکزی در بیماران تحت همودیالیز» بررسی و با پیشنهاد زیر و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر مصطفی علوی مقدم، با عنوان « بررسی اثربخشی تمرین تنفسی با اسپیرومتر تشویقی در بیماران بزرگسال بستری مبتلا به کووید۱۹: یک مطالعه کارآزمایی بالینی- یک سویه کور» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

⇐ مهمانان: دکتر علیرضا خواجوی


> 25 خردادماه 1400 - سیصد و چهل و دومین جلسه شورای پژوهشی (مجازی)

 

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر سیمین دخت شعائی، با عنوان« مطالعه فاکتورهای خطر بالینی و پاراکلینیکی مستعد کننده پنوموتوراکس خودبخود در بیماری کووید 19» بررسی و با پیشنهادات زیر و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر شقایق کامیان، با عنوان « بررسی ارتباط بین جهش های شایع ژن k-RAS و بیان mRNA k-RAS با یافته های کلینیکوپاتولوژیک و بقای کلی بیماران کنسر پستان در بیمارستان امام حسین (ع)» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) تصویب شد.

 • مقاله خانم دکتر النا لک، با عنوان «Association between gastrointestinal symptoms and disease severity in patients with COVID-19 in Tehran City, Iran» به عنوان گزارش نهایی حاصل از طرح تحقیقاتی ایشان با عنوان «بررسی فراوانی علایم گوارشی و شدت بیماری در بیماران بستری با تشخیص کوید-١٩» با کدپژوهان (23393) بررسی شده و مورد تصویب  قرار گرفت.

⇐ مهمانان: دکتر علیرضا خواجوی


> 11 خردادماه 1400 - سیصد و چهل و یکمین جلسه شورای پژوهشی (مجازی)

 

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر سیدامیر شیخ الاسلامی، با عنوان « بررسی تاثیر استفاده از CBD/THC  خوراکی در کاهش عوارض شیمی درمانی و بهبود کیفیت زندگی در مبتلایان به بدخیمی های solid و nonsolid» بررسی و با پیشنهادات زیر و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر احمدرضا میربلوک، با عنوان « بررسی تاثیر CBD/THC خوراکی بر درد مزمن کمر و رادیکولوپاتی ناشی از طیف بیماری های دژنراتیو ستون فقرات» بررسی و مقرر شد طرح پس از رفع ایرادات در اولین جلسه آتی بررسی شود.

⇐ مهمانان: دکتر علیرضا خواجوی


> 21 اردیبهشت ماه 1400 - سیصد و چهلمین جلسه شورای پژوهشی (مجازی)

 

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر خلیل کملاخ، با عنوان « بررسی ارتباط بین معیار هانسفیلد CT Scan درمحل شکستگی تنه مهره و معیار mccormak برای شکستگی های توراکولومبار» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) تصویب شد.

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر سیدسعید صدر با عنوان « بررسی کیفیت زندگی، رضایت جنسی و سابقه کودک آزاری در تراجنسی های زن و مرد» بررسی و با پیشنهادات زیر و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • مقاله آقای دکتر حمیدرضا خیاط کاشانی، با عنوان « Prediction value of preoperative findings on meningioma grading using artificial neural network» به عنوان گزارش نهایی حاصل از طرح تحقیقاتی ایشان با عنوان «ارتباط نسبت نوتروفیل به لنفوسیت, تعداد نوتروفیل با بقا و گرید تومور بیماران مبتلا به گلیوبلاستوم» با کدپژوهان (17329) بررسی شده و مورد تصویب  قرار گرفت.

⇐ مهمانان: دکتر علیرضا خواجوی


> 7 اردیبهشت ماه 1400 - سیصد و سی و نهمین جلسه شورای پژوهشی (مجازی)

 

 • طرح تحقیقاتی آقای دکتر مهران غفاری، با عنوان « بررسی تاثیر داروهای تعدیل کننده بیماری مولتیپل اسکلروزیس(MS)   بر اثربخشی واکسیناسیون کووید19» بررسی و با پیشنهادات زیر و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) تصویب شد.

 • طرح تحقیقاتی خانم دکتر ملیحه عرب با عنوان « بررسی خصوصیات دموگرافیک، کلینیکی و پاراکلینیکی بیماران باردار مراجعه کننده به علت تروما به بیمارستان امام حسین در یک دوره 10 ساله ( 1399_1389)» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (حداقل Scopus) مورد تصویب قرار گرفت.

 • مقاله خانم دکتر رویا وزیری، با عنوان Prevalence of Mental Health Problems and Its Associated Factors Among Recovered  COVID-19 Patients During the Pandemic: A Single-Center Study» به عنوان گزارش نهایی حاصل از طرح تحقیقاتی ایشان با عنوان « غربالگری اختلالات روانپزشکی در بیماران مبتلا به covid-19 خانواده انها و کارکنان درمانی و انجام مداخلات روانشناختی پیشگیری در بحران در بیمارستان امام حسین (ع)» با کدپژوهان (23135) بررسی شده و مورد تصویب  قرار گرفت.

 • مقاله آقای دکتر احمد عامری، با عنوان « Randomized trial on acute toxicities of weekly vs three-weekly cisplatin-based chemoradiation in head and neck cancer» به عنوان گزارش نهایی حاصل از طرح تحقیقاتی ایشان با عنوان « مقایسه عوارض حاد هماتولوژیک و کلیوی دو رژیم کموتراپی سیسپلاتین هفتگی و هر سه هفته در مبتلایان به کارسینوم اپیتلیالی سر و گردن » با کدپژوهان (11547) بررسی شده و مورد تصویب  قرار گرفت.

⇐ مهمانان: دکتر علیرضا خواجوی

تنظیمات قالب