×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

کارگاه های سال 1402

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

وضعیت

مدرس

مستندات

آشنایی با سامانه پژوهان

1402/05/19

برگزار شد

مصطفی حسن نژاد

  

روش های جستجو در پایگاه های اطلاعاتی پزشکی

1402/05/26

برگزار شد

فاطمه بقالها

  

آشنایی با روش تحقیق

1402/06/02

برگزار شد 

فائزه فکور

  

 ضروریات پژوهشی جهت ارتقاء اساتید

 1402/08/21

 برگزار شد

 شاهین صالحی

  

آشنایی با علم سنجی و شاخص های علمی

1402/09/05

 برگزار شد

فاطمه بقالها

  

 پروپوزال نویسی مقدماتی

1402/09/14

 برگزار شد

 فائزه فکور

  

 پروپوزال نویسی پیشرفته

1402/10/06

 برگزار شد

 فائزه فکور

  

تکنیک های ساخن پرزنتیشن حرفه ای با نرم افزار پاورپوینت

1401/10/24

 برگزار شد

 شاهین صالحی

  

خطاهای رایج در نگارش مقالات علمی (جلسه اول)

1402/10/27

برگزار شد

ناصر وظیفه شناس

  

خطاهای رایج در نگارش مقالات علمی (جلسه دوم)

1401/11/11

برگزار شد

ناصر وظیفه شناس

  

خطاهای رایج در نگارش مقالات علمی (جلسه سوم)

1401/11/25

برگزار شد

ناصر وظیفه شناس

  

روش تحقیق

1401/11/26

برگزار شد

سیدسعید هاشمی نظری

  

 
تنظیمات قالب