×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

کارگاه های سال 1400

 

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

وضعیت

مدرس

مستندات

جستجو در پایگاه های اطلاع رسانی

1400/04/29

برگزار شد

فاطمه بقالها

  

رتبه بندی مجلات علمی در پایگاه های Scopus و WOS

1400/10/07

برگزار شد 

فاطمه بقالها

  

آشنایی با شبکه های اجتماعی علمی

 1400/10/28

 برگزار شد

فاطمه بقالها

  

تنظیمات قالب