×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

کارگاه های سال 1394

 

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

وضعیت

مدرس

مستندات

SPSS مقدماتی

1394/07/29

برگزار شد

-----

  

آشنایی با اندنوت

1394/09/10

برگزار شد 

-----

  

پروپوزال نویسی

 1394/10/17

 برگزار شد

-----

  

کارگاه EBM

 

1394/10/30

 برگزار شد

دکتر مصطفی علوی مقدم

  

تنظیمات قالب