×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار

سیصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای پژوهشی

سیصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای پژوهشی

بیشتر
کارگاه روش تحقیق

کارگاه روش تحقیق

بیشتر
سیصد و هفتاد و پنجمین جلسه شورای پژوهشی

سیصد و هفتاد و پنجمین جلسه شورای پژوهشی

بیشتر
کارگاه روش های جستجو در پایگاه های اطلاعاتی

کارگاه روش های جستجو در پایگاه های اطلاعاتی

بیشتر
کارگاه آشنایی با سامانه پژوهان

کارگاه آشنایی با سامانه پژوهان

بیشتر
کارگاه های تابستان 1402

کارگاه های تابستان 1402

بیشتر
سیصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای پژوهشی

سیصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای پژوهشی

بیشتر
پرداخت حق تشویق مقالات 2023 دانشگاه

پرداخت حق تشویق مقالات 2023 دانشگاه

بیشتر
طرح های در حال انجام 
+
طرح های خاتمه یافته 
+
طرح های امسال 
+
طرح های مرتبط با کووید 
+
تنظیمات قالب