×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار واحد

کارگاه روش تحقیق جهت توانمندسازی اساتید دانشگاه برگزار شد

کارگاه روش تحقیق جهت توانمندسازی اساتید دانشگاه برگزار شد

بیشتر
سومین جلسه کارگاه

سومین جلسه کارگاه "خطاهای رایج در نگارش مقالات علمی" برگزار شد

بیشتر
کارگاه روش تحقیق ویژه اعضای هیئت علمی برگزار می شود

کارگاه روش تحقیق ویژه اعضای هیئت علمی برگزار می شود

بیشتر
سیصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای پژوهشی برگزار شد

سیصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای پژوهشی برگزار شد

بیشتر
دومین جلسه کارگاه

دومین جلسه کارگاه "خطاهای رایج در نگارش مقالات علمی" برگزار شد

بیشتر
حق تشویق مقالات 2024

حق تشویق مقالات 2024

بیشتر
سیصد و هشتاد و هفتمین جلسه شورای پژوهشی برگزار شد

سیصد و هشتاد و هفتمین جلسه شورای پژوهشی برگزار شد

بیشتر
نخستین جلسه کارگاه

نخستین جلسه کارگاه "خطاهای رایج در نگارش مقالات علمی" برگزار شد

بیشتر
طرح های در حال انجام 
+
طرح های خاتمه یافته 
+
طرح های امسال 
+
طرح های مرتبط با کووید 
+
تنظیمات قالب