×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

فهرست طرح های واحد توسعه تحقسقات بالینی امام حسین (ع) -1401


ردیف

تاریخ جلسه شورا

مجــری

عنوان طرح

کد پژوهان

وضعیت

1

1402/08/13

دکتر مینو حیدری

بررسی مارکرهای کاربردی و شاخص های آنالیز بیوالکتریکال امپدانس برای پیشگویی سارکوپنی در بیماران تحت همودیالیز مزمن

43007842

ارجاع به مجری

2

1402/08/13

دکتر باروت کوب

مقایسه نتایج عملکردی عمل جراحی تعویض کامل مفصل ران با اپروچ های جانبی و خلفی جانبی در بیمارستان امام حسین تهران در سال های 1399 و 1400

43007731

دردست داوری

3

1402/08/13

دکتر فاطمه امیدی

گزارش موردی بیمار مبتلا به DKA  مقاوم به درمان به دلیل آندوکاردیت عفونی

43007826

دردست داوری

4

1402/08/07

دکتر نصیری

بررسی یک روش جراحی جدید برای خارج کردن لنز در بیمارانی که تحت عمل جراحی آب مروارید پیجیده قرارمیگیرند

43007432

قرارداد

5

1402/08/07

دکتر سالاریان

مقایسه ابعاد فرهنگ ایمنی بیمار در بخش های مختلف اموزشی و درمانی  بیمارستان امام حسین(ع) قبل با بعد از اقدامات مدیریتی

43007248

قرارداد

6

1402/08/07

دکتر شاکری

بلوک صفحه ارکتور اسپاینی به عنوان یک تکنیک بیهوشی برای توراکوتومی اورژانس: گزارش موردی

43007300

قرارداد

7

1402/06/19

دکتر سلیمی

بررسی اثرات انفوزیون وریدی تجویز همزمان کتامین - پروپوفول در برابر پروپوفول به تنهایی جهت القا و نگهداری بیهوشی در بیماران تحت جراحی تومورهای سوپراتنتوریال

43005782

ارجاع به مجری

8

1402/06/19

دکتر منافی راثی

ارزیابی پایش حین عمل عصب سیاتیک با حرکت فعالانه انگشت پا در بیماران مبتلا به دررفتگی مادرزادی لگن درجه کروو 3 و 4 تحت درمان با جراحی تعویض کامل مفصل ران با بی حسی اپیدورال

43007080

قرارداد

9

1402/05/28

دکتر کامیان

بررسی قدرت پیش‌آگهی  miRNA در پیش بینی کاردیوتوکسیسیته ناشی از کموتراپی در بیماران مبتلا به کانسر پستان

43005601

دردست داوری

10

1402/05/28

دکتر شهریاری

بررسی اثربخشی و ایمنی تزریق آمفوتریسین رتروبولبار در بیماران موکورمایکوز مرتبط با عفونت کووید-19:یک کوهورت گذشته نگر

43005773

ارجاع به مجری

11

1402/04/31

دکتر صباغیان

بررسی و مقایسه‌ی شاخص‌های بالینی، سونوگرافی ریه و بیوایمپدانس در تعیین وضعیت حجمی بیماران همودیالیزی مراجعه کننده بیمارستان امام حسین (ع) شهر تهران قبل و بعد از انجام دیالیز

43006073

کمیته اخلاق

12

1402/04/03

دکتر سید مسعود هاشمی

مقایسه اثر بخشی تزریق اینترادیسکال Gellified Ethanol تحت گاید فلوئوروسکوپی در نمای انتروپوستریور در مقایسه با نمای مایل

43005671

کمیته اخلاق

13

1402/04/03

دکتر خیاط کاشانی

بررسی اثر ضد التهابی و ضد نئوپلاستیک انفوزیون لیدوکایین حین عمل بر بیماران گلیوبلاستوما مغزی

43005739

ارجاع به مجری

14

1402/03/20

دکتر افشار مقدم

طبقه بندی بالینی - سیتوپاتولوژیک در ندول های تیروئید آتیپی با اهمیت نامشخص (AUS) / ضایعه فولیکولی با اهمیت نامشخص (FLUS) با استفاده از طبقه بندی TIRADS و Bethesda

43005844

قرارداد

15

1402/03/20

دکتر سرزعیم

مقایسه تعویض مفصل زانو به روش آرتروپلاستی کندیلهای فمور( Bi unicondylar) و آرتروپلاستی کامل زانو(TKA): کارآزمایی بالینی تصادفی

43005171

ثبت در IRCT

16

1402/03/06

دکتر صباغیان

مقایسه تاثیر داروهای سرترالین، اس سیتالوپرام در درمان افسردگی بیماران همودیالیزی مزمن در بیمارستان امام حسین سال 1399

43006011

ارجاع به مجری

17

1402/03/06

دکتر کامیان

بررسی تاخیر در شروع درمان بر پیامد بقا در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع): یک مطالعه گذشته نگر

43005406

قرارداد

18

1402/02/23

دکتر هادی اسماعیلی

بررسی اثر مصرف لوراتادین بر تعداد سلول های T regulatoryدر افراد سالم، یک مطالعه بالینی کنترل شده تصادفی و متقاطع

43005822

ثبت در IRCT

19

1402/01/26

دکتر عرب

ارزیابی نقش بارداری در عمکرد اجرایی مغز

43005517

قرارداد

20

1402/01/26

دکتر علوی مقدم

ارزیابی روایی  نمره بالینی اتاوا در پیش بینی بروز عوارض کوتاه مدت در بیماران انسداد مزمن ریوی مراجعه کننده به بخش اورژانس

43005472

خاتمه یافته

تنظیمات قالب