×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

جلسه های سال 1403


> 29 اردیبهشت ماه 1403 - سیصد و نود و سومین جلسه شورای پژوهشی (حضوری)

  • تحقیقاتی از خانم دکتر فرناز صابریان با عنوان« بررسی تاثیر مکمل های تغذیه پروتئینی بر بهبودی اتلاف انرژی پروتئین و وضعیت تغذیه ای بیماران تحت همودیالیزمراجعه کننده بیمارستان امام حسین در سال 1402 : یک مطالعه کارآزمایی بالینی دور سوکور همراه با دارونما» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله PubMed تصویب شد.

  • طرح تحقیقاتی خانم دکتر فرناز صابریان با عنوان «بررسی تاثیر لیزر کم توان یا فتوبیومدولاسیون در بهبود فاکتورهای آزمایشگاهی و علایم بالینی بیماران هایپوتیروئیدیسم تحت بالینی مراجعه کننده بیمارستان امام حسین در سال 1403:یک مطالعه کارآزمایی بالینی» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله PubMed تصویب شد.

  • مقاله خانم دکتر فاطمه امیدی با عنوان: "Influenza vaccination and major cardiovascular risk: a systematic review and meta‑analysis of clinical trials studies" به عنوان گزارش نهایی طرح تحقیقاتی «مقایسه واکسن های آنفلوانزا با دوز بالا و دوز استاندارد در پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی: یک مطالعه متاآنالیز» (کدپژوهان: 43008498)  تصویب شد.

  • مقاله آقای دکتر علیرضا شاکری با عنوان: "Erector spinae plane block as an anesthesia technique for an emergent thoracotomy; a case report" به عنوان گزارش نهایی طرح تحقیقاتی ایشان با عنوان «بلوک صفحه ارکتور اسپاینی به عنوان یک تکنیک بیهوشی برای توراکوتومی اورژانس: گزارش موردی» (کدپژوهان: 43007300) تصویب شد.

⇐ مهمانان: دکتر سعید هاشمی نظری، دکتر افشین کریم زاده، دکتر محمود دهقانی قربی


> 1 اردیبهشت ماه 1403 - سیصد و نود و دومین جلسه شورای پژوهشی (حضوری)

  • طرح تحقیقاتی خانم دکتر سپیده پای‌بست با عنوان «بررسی فراوانی هایپوگاماگلوبولینمی ثانویه و عوارض عفونی در مصرف طولانی مدت Anti-CD20 در بیماران مولتیپل اسکلروزیس از سال 1398-1402 در کلینیک MS بیمارستان امام حسین(ع)و بیمارستان سینا» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله PubMed تصویب شد.

  • مقاله آقای دکتر مصطفی علوی مقدم با عنوان: "Teaching clinical reasoning to medical students: A brief report of case‑based clinical reasoning approach" به عنوان گزارش نهایی طرح تحقیقاتی«طراحی و پیاده سازی آموزش استدلال بالینی مبتنی بر مورد در کوریکولوم آموزشی پزشکی عمومی» (کدپژوهان: 20438) تصویب شد.

  • مقاله خانم دکتر شقایق کامیان با عنوان: بررسی فرسودگی شغلی در پزشکان بیمارستان امام حسین در دوران پاندمی کووید19» به عنوان گزارش نهایی طرح تحقیقاتی ایشان با عنوان«بررسی فرسودگی شغلی پزشکان در بیمارستان امام حسین در پاندمی کووید 19» (کدپژوهان: 26292) ارائه شد.
تنظیمات قالب