×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 • تاریخ انتشار : 1402/10/27 - 11:47
 • بازدید : 154
 • تعداد بازدیدکننده : 152
 • زمان مطالعه : 3 دقیقه
واحد توسعه تحقیقات بالینی

شیوه نامه گرنت های تحقیقاتی 2024

با آغاز سال جدید میلادی گرنت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام شد.

با آغاز سال جدید میلادی و عطف به مصوبه جلسه ٤٦٧ کمیته اجرایی شورای پژوهشی دانشگاه مورخ ،١٤٠٢/١٠/٢٤ بدینوسیله به منظور گسترش کیفی امور تحقیقاتی در راستای اهداف کلان نظام سلامت و اجرای برنامه عملیاتی دانشگاه و همچنین پژوهش های اخلاق مدار در نظام سلامت، بدین وسیله گرنت های پژوهشی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جهت بهره برداری محققین محترم دانشگاه اعلام گردید.

با توجه به آغاز سال جدید میلادی و عطف به مصوبه جلسه ٤٦٧ کمیته اجرایی شورای پژوهشی دانشگاه مورخ ،١٤٠٢/١٠/٢٤ بدینوسیله به منظور گسترش کیفی امور تحقیقاتی در راستای اهداف کلان نظام سلامت و اجرای برنامه عملیاتی دانشگاه و همچنین پژوهش های اخلاقمدار در نظام سلامت، بدین وسیله گرنت های پژوهشی این معاونت جهت بهره برداری محققین محترم دانشگاه به شرح ذیل اعلام می گردد:

 

 1. به ازای هر ٢٥٠ مورد استناد در پایگاه Scopus در سال ٢٠٢٤ مبلغ ٤٥٠ میلیون ریال اعتبار پژوهشی به محقق اختصاص می یابد که می تواند تا پایان سال ٢٠٢٤ (حداکثر تا ٦ ماه قابل تمدید با تصویب کمیته اجرایی شورای پژوهشی دانشگاه) در قالب طرح (های) پژوهشی مطابق مقررات مربوطه هزینه نماید.
 2. با ثبت پایان نامه مصوب دانشجویان پژوهش محور در سال ،٢٠٢٤ در قالب طرح پژوهشی در سامانه پژوهان، مبلغ ٣٠٠ میلیون ریال گرنت به پروپوزال مربوطه تعلق می گیرد.
 3. به چاپ مقاله در مجلات با IF بالاتر از ٤ در سال ٢٠٢٤ به شرح جدول ذیل گرنت تعلق میگیرد:

 

ردیف

IF

مبلغ گرنت (میلیون ریال)

1

بالاتر از 4 تا 6

تا 450

2

بالاتر از 6 تا 8

تا 500

3

بالاتر از 8

تا 600

 

 1. به ازای چاپ هر هفت مقاله در سال ٢٠٢٤ در مجلات نمایه شده نوع ٣,٢,١ ( ,scopus ISI ,pubmed (به شرح ذیل مبلغ ٤٥٠ میلیون ریال گرنت تعلق می گیرد.

 الف: محقق با آدرس دانشگاه نفر عهده دار مکاتبات (نویسنده مسئول) باشد.

ب: در صورتی که محقق تنها فرد از دانشگاه است و مقاله مشترک با سایر دانشگاهها باشد.

 1. به مقاله چاپ شده در سال ٢٠٢٤ با مشارکت بین المللی برگرفته از طرح مشترک با یک مرکز یا دانشگاه معتبر خارجی، به مجری طرح که نویسنده مسئول باشد مبلغ ٣٠٠ میلیون ریال گرنت پژوهشی تعلق می گیرد.
 2. چنانچه Index-H محقق در سال ٢٠٢٤ به شرح جدول ذیل باشد گرنت به ایشان تعلق می گیرد.

 

ردیف

IF

مبلغ گرنت (میلیون ریال)

1

25-16

400

2

35-26

500

3

بالاتر از 35

600

 

 

در صورتی که محــقق در سال های قبل از این گرنت استــفاده نموده باشد. (در سال جـاری مـجدداً در هـمان بازهی Index-H مشــمول دریافت گرنت نمی باشد)

 1.  گرنت پژوهشی استادیاران جوان: به منظور حمایت و تشویق پژوهشگران جوان دانشگاه درانجام فعالیتهای پژوهشی در سال ،٢٠٢٤ گرنت پژوهشی تا سقف ٤٥٠ میلیون ریال به استادیاران جوانی که برای اولین بار طرح تحقیقاتی ارائه میدهند اعطاء خواهد شد. چنانچه پژوهشگر محترم در سالهای قبل از این گرنت استفاده نموده باشد مشمول این بند نمی باشد.
 2. گرنت های مرتبط با حوزه ی فناوری که منجر به محصول یا ثبت پتنت معتبر بین المللی گردد با تصویب شورای فناوری معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه به صورت بلا عوض یا تسهیلات به محقق ( فناور ) تا سقف مبلغ ٦٠٠ میلیون ریال اعطاء می گردد. بدیهی است خدمات فناورانه شامل تهیه طرح کسب و کار، امکان سنجی، مشاوره تجاری سازی، خدمات ثبت شرکت دانش بنیان و برگزاری کارگاههای فناورانه کما فی السابق از طریق این معاونت ارائه میگردد.
 3. اعطای گرنتهای فوقالذکر و موارد خاص اعطای گرنت، مشروط به تصویب کمیته اجرایی شورای پژوهشی دانشگاه میباشد.
 • تبصره (١): مقالات Letter و Editorial شامل گرنت نمیباشند.
 • تبصره (٢): گرنتهای مرتبط با مقالات report case با ضریب %٥٠ اعمال خواهد شد.
 • تبصره (٣): هر مقاله صرفاً میتواند از یکی از گرنتهای مذکور در این شیوه نامه بهرهمند شود.
 • تبصره (٤): متقاضی استفاده از گرنت با آدرس دانشگاه، نفر عهده دار مکاتبات (نویسنده مسئول) و یا تنها فرد از دانشگاه باشد.
 • گروه خبری : اخبار داخلی,آرشیو,اطلاعیه های مهم
 • گروه خبری : 137907
کلمات کلیدی
تنظیمات قالب