×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1402/07/08 - 10:47
  • بازدید : 25
  • تعداد بازدیدکننده : 24
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
واحد توسعه پژوهش های بالینی

سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پژوهشی

سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه پژوهش های بالینی بیمارستان امام حسین(ع) در تاریخ 1402/07/08 برگزار گردید.

سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه پژوهش های بالینی بیمارستان امام حسین(ع) در روز شنبه مورخ 08 مهر ماه 1402 در ساعت 8:30 صبح و با حضور جناب آقای دکتر شاهین صالحی سرپرست واحد، اعضای اصلی شورای پژوهشی مرکز، مدعوین محترم جناب آقای دکتر سعید هاشمی نظری و کارشناسان مرکز برگزار گردید.

در این جلسه طرح تحقیقاتی خانم دکتر سارا سالاریان با عنوان «مقایسه ابعاد فرهنگ ایمنی بیمار در بخش های مختلف آموزشی و درمانی  بیمارستان امام حسین(ع) قبل با بعد از اقدامات مدیریتی» و طرح دکتر نادر نصیری با عنوان « یک روش نوین برای استخراج هسته در روند فاکوآمولسیفیکاسیون پیچیده» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (PubMed) تصویب شد.

  • گروه خبری : اخبار داخلی,آرشیو
  • گروه خبری : 132100
کلمات کلیدی
تنظیمات قالب