×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1403/03/19 - 14:08
  • بازدید : 20
  • تعداد بازدیدکننده : 20
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
واحد توسعه تحقیقات بالینی

سیصد و نود و چهارمین جلسه شورای پژوهشی برگزار شد

سیصد و نود و چهارمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه پژوهش‌های بالینی بیمارستان امام حسین(ع) در تاریخ 1403/3/20 برگزار گردید.

سیصد و نود و چهارمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام حسین(ع) در روز یکشنبه مورخ 20 خرداد ماه 1403 در ساعت 11:30 صبح و با حضور جناب آقای دکتر شاهین صالحی سرپرست واحد، اعضای اصلی شورای پژوهشی مرکز، مدعوین دکتر ناهید بلادی مقدم، دکتر مینو حیدری الماسی و کارشناسان مرکز برگزار گردید.

در این جلسه دو طرح تحقیقاتی از خانم دکتر سپیده پای بست با عنوان «ارزیابی پیامد بالینی ۵ ساله بیماران مبتلا به Radiologically isolated syndrome مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین(ع) و سینا از سال‌ 1395 تا 1403» و «ارزیابی پیامد بالینی ۵ ساله بیماران مبتلا  سندرم ایزوله بالینی (clinically isolated syndrome) مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین(ع) و سینا از سال‌ 1395 تا 1403» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله PubMed تصویب شد.

نیز  طرح تحقیقاتی آقای دکتر سیدسعید هاشمی نظری با عنوان «اجرای برنامه مشاور روششناسی پژوهش در واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان آموزشی بیمارستان امام حسین(ع) تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1401» بررسی شد. با توجه به بودجه پیشنهادی و نوع طرح، مقرر گردید به شورای پژوهشی اجرایی معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال گردد.

طرح تحقیقاتی خانم دکتر رکسانا صادقی با عنوان «تپش قلب جالب با تشخیص نهایی سارکوییدوز» و طرح تحقیقاتی آقای دکتر محمد حاجی‌آقاجانی با عنوان «گزارش یک مورد حرکت قدامی سیستولیک کوردال بدون کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک با تشخیص اشتباه سندرم کرونری حاد» بررسی و مشروط به ارائه یک مقاله (Scopus) تصویب شد.

  • گروه خبری : اخبار داخلی,آرشیو
  • گروه خبری : 143435
کلمات کلیدی
تنظیمات قالب