×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 • تاریخ انتشار : 1402/11/07 - 10:34
 • بازدید : 161
 • تعداد بازدیدکننده : 158
 • زمان مطالعه : 1 دقیقه
واحد توسعه تحقیقات بالینی

حق تشویق مقالات 2024

میزان حق التشویق مقالات در سال 2024 اعلام شد

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پرداخت حق التشویق مقالات 2024 را به روزرسانی کرده است.

با توجه به آغاز سال جدید میلادی و پیرو نامه شماره /٤٧١١٩د١٤٠٢/ مورخ ١٤٠٢/٤/١٢ معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عطف به مصوبه جلسه ٤٦٧ مورخ ١٤٠٢/١٠/٢٤ کمیته اجرایی شورای پژوهشی دانشگاه و در راستای جبران بخشی از زحمات پژوهشگران و پژوهش های اخلاق مدار نظام سلامت و نیز در جهت ارتقاء و توسعه کیفی فعالیتهای پژوهشی دانشگاه به استحضار می رساند پرداخت حق التشویق مقالات به شرح ذیل به روز رسانی شده است:

 1. به کلیه مقالاتی که در سال٢٠٢٤ در سه پایگاه معتبر علمی ( Scopus , Science of Web Shahid Beheshti University of Medical ) دانشگاه استاندارد سازمانی وابستگی با ) PubMed, Iran ,Tehran ,Sciences (چاپ شوند حق التشویق تعلق می گیرد.
 2. به مقالات نمایه شده در پایگاه اطلاعاتی Scopus مبلغ سی میلیون ریال (30/000/000) و به مقالات نمایه شده در پایگاه های اطلاعاتیPubMed و Science of Web مبلغ سی و پنج میلیون ریال (35/000/000) حق التشویق تعلق می گیرد.
 3. با توجه به حضور گسترده پژوهشگران در LinkedIn و پتانسیل بالای این شبکه اجتماعی در معرفی دستاوردهای علمی و پژوهشی، به مقالاتی که واجد شرایط دریافت حق التشویق می باشند و از نظر مقررات مجله و انتشارات مربوطه عمومی سازی آنها مجاز می باشد، در صورت بارگذاری در LinkedIn دانشگاه یا صفحه شخصی فرد متقاضی حق التشویق، مبلغ پنج میلیون ریال (5/000/000) به مبلغ حق التشویقی ذکر شده در بند ٢ افزوده می شود.
 4. نقش ضریب تأثیر و کیفیت مقالات در اعطای گرنت های پژوهشی این معاونت در نظر گرفته شده است.
 5. پرداخت حق التشویق مانند اعطای گرنت از ضوابط مربوط به نویسندگان تبعیت می کند.
 6. میزان حق التشویق بر اساس نوع مقاله طبق جدول ذیل پرداخت می گردد.

 

نوع مقاله

Original Article Review Article

Editorial Case Report/Research Letter

Letter to Editor

ضریب پرداخت

1

0/5

0/1

 

 1. نقش ضریب تأثیر و کیفیت مقالات در اعطای گرنت های پژوهشی این معاونت در نظر گرفته شده است. -٥پرداخت حق التشویق مانند اعطای گرنت از ضوابط مربوط به نویسندگان تبعیت می کند. -٦ میزان حق التشویق بر اساس نوع مقاله طبق جدول ذیل پرداخت می گردد.
 • گروه خبری : اخبار داخلی,آرشیو,اطلاعیه های مهم
 • گروه خبری : 138201
کلمات کلیدی
تنظیمات قالب