×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1402/11/28 - 10:25
  • بازدید : 158
  • تعداد بازدیدکننده : 156
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
واحد توسعه تحقیقات بالینی

کارگاه روش تحقیق جهت توانمندسازی اساتید دانشگاه برگزار شد

کارگاه روش تحقیق با امتیاز پژوهشی جهت توانمندسازی اساتید دانشگاه در تاریخ 1402/11/26 برگزار شد

کارگاه روش تحقیق با امتیاز پژوهشی جهت توانمندسازی اساتید دانشگاه در تاریخ 1402/11/26 توسط واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز برگزار شد

واحد توسعه تحقیقات بالینی با همکاری مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، کارگاه یک روزه روش تحقیق را در تاریخ 1402/11/26 جهت توانمندسازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار نمود. در این کارگاه که با استقبال بی نظیر اساتید بالینی در بیمارستان های تابعه دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی روبرو شد، استاد گرامی جناب آقای دکتر سیدسعید هاشمی نظری مدیر گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به تدریس مفاهیم ابتدایی پژوهش، اپیدمیولوژی و انواع روش های پژوهش پرداختند. در پایان این کارگاه با تمرین های عملی، اساتید با نحوه تفسیر نتایج داده ها آشنا شدند.

  • گروه خبری : اخبار داخلی,آرشیو
  • گروه خبری : 139130
کلمات کلیدی
تنظیمات قالب